Trofast partner för kommunen

Trofast partner för kommunen

Taivalkoski i Koillismaa är på många sätt en positivt traditionell finsk kommun. En av dessa traditioner är ett närmare fyra årtionden långt samarbete med Lännen-maskiner. Detta kontinuum förstärktes återigen med ett maskininköp som gjordes ifjoll.

 

Om Taivalkoski kommuns märkesman Kalle Päätalo en gång i tiden var förespråkare för hårt arbete, att göra själv och klara sig, har detta tänkesätt inte förändrats nämnvärt under årens lopp. Detta blir snabbt tydligt när man lyssnar på Taivalkoski kommuns byggmästare Kari Siikaluomas berättelse om vilken roll den nya Lännen 8800K, dess föregångare 860C samt den första, år 1981 införskaffade Valtra-Lännen-grävmaskinen har i tur och ordning haft i kommunens arbete.

”På kommunen har man konstaterat att den här maskin typen är exceptionellt nödvändig. I en liten kommun innebär det att sysselsättning finns för maskinen i form av bygge och underhåll av vatten- och fjärrvärmenätet, underhåll av 35 kilometer kommunala gator och vägar, underhåll av parker och friluftsplatser och givetvis på vintern i snöarbeten”, inleder Siikaluoma. ”Dessutom finns det närmare 300 kilometer privata vägar där arbeten utförs med den här maskinen”, lägger han till.

 

1200x630_some_Lännen8800K_Taivalkosken_kuntaAnsvar och beredskap

Lännen-multimaskinen har också en väldigt central roll i Taivalkoskis tekniska verksamhet. Samtidigt är den depåns enda grävmaskin, då kommunens övriga maskinpark består av en trafiktraktor och en mindre traktor för miljövård. Mycket ansvar hamnar på Lännen-maskinens axlar förutom i form av planerade arbeten, framför allt i situationer som uppstår oväntat.

”När maskinen inte är i arbete, står den alltid startklar i en varm hall. Om till exempel fjärrvärmerör går sönder på vintern, kan vi genast ge oss ut i arbete”, berättar Kari Siikaluoma.

”Under årens lopp har vi upptäckt att det kan ta väldigt lång tid att få en entreprenör på plats”, fortsätter han. Siikaluoma lägger dock till att man inte strävar efter att göra allt själv. Vid behov sysselsätter man aktivt lokala företagare i markarbeten.

Kommunens egen multimaskin har dock varit en lösning som man varit väldigt nöjd med och dess värde har även återspeglats i kommunens beslutsfattande. Det vittnar den senaste upphandlingen om. ”Upphandlingen konkurrensutsattes på basis av poängsättning och kommunens beslutsfattare förstod behovet av en sådan här maskin och då kunde vi genomföra köpet”, sammanfattar Kari Siikaluoma.

 

1200x630_some_Lännen8800K_Taivalkosken_kunta_Pitkänen

På intervjudagen var Taisto Pitkänen upptagen med att förflytta massor mellan öppningen och övertäckningen av utgrävningar på en fjärrvärmebyggarbetsplats. Pitkänen att det är en fantastisk egenskap hur maskinen kan justeras för att motsvara förarens preferenser

 

Långsiktiga upphandlingar

Kari Siikaluoma berättar att han var med och genomförde upphandlingen av Valtra-Lännen-traktorgrävmaskinen, som köptes redan 1981, och många liknande affärer har man inte behövt göra under de senaste cirka 40 åren. ”Maskinerna är hållbara och effektiva. Jag minns inte timmarna för den första maskinen, men 2004 kom 860C och den bytte vi till vår nuvarande maskin vid 18 000 timmar”, berättar han. ”Vi förväntar oss att också den här maskinen har en arbetslivslängd på 10–15 år.”

Underhållet har en stor inverkan på maskinens hållbarhet och Taivalkoskis Lännen-maskiner har underhållits av Konehuolto Mika Jaakola Oy från Limingo. ”Underhållet utförs på plats och allt har fungerat fint. Det är viktigt för oss att ha en maskin som fungerar tillförlitligt, eftersom vi måste ha startberedskap 24/7”, berättar Kari.

Vad gäller maskinmodell stod valet mellan två olika: både 8600K och 8800K synades, men testkörningarna fick beslutet att luta mot den större maskinen. ”Särskilt på vintern behöver vi mycket effekt av maskinen, då vi har mycket snö i det här området. Och däri låg fördelen med anskaffningen av den större maskinen. Och det var verkligen ett nöje att arbeta med den förra vintern. Det var bara att fästa plogen på fronten och sätta igång, ingenstans tog det emot och effekten räckte”, berömmer Siikaluoma.

 

1200x630_some_Lännen8800K_Taivalkosken_kunta_kaivuu

Lännen multimaskinen har också en väldigt central roll i Taivalkoskis tekniska verksamhet. Samtidigt är den depåns enda grävmaskin, då kommunens övriga maskinpark består av en trafiktraktor och en mindre traktor för miljövård.

 

Förarna gör maskinen

Multimaskinen kommer inte till sin fulla rätt utan kunniga förare och sådana finns det i Taivalkoski ”Maskinen har en huvudförare och sedan har vi andra förare som också kan köra vid behov. När det inte finns maskinarbeten gör alla även annat”, berättar Siikaluoma. Och så är det också idag.

Maskinen körs i huvudsak av Unto Naumanen och idag står han på botten av ett fjärrvärmeschakt, medan maskinen körs annorstädes av Taisto Pitkänen. Naumanen hinner dock berätta att den nya maskinen är ett trevligt arbetsredskap.

”Jämfört med den gamla maskinen har hytten förbättrats och även ventilationen är riktigt bra. Man får inte längre ont i nacken, såsom med den gamla kylningen. De stora speglarna ger bra sikt och sikten över fronten är också bra”, berättar Naumanen.

”Gungningen i ramen kändes lite märklig i början, men nu har man vant sig vid den. Effekten har vi verkligen behövt, då vi har branta sluttningar i det här området och all kraft behövs för att komma upp på höjderna”, beskriver han den cirka ett år gamla maskinen. ”Samarbetet med fabriken har fungerat väl, några ändringar och uppdateringar har gjorts efter leveransen”, berättar Unto.

“I en liten kommun innebär det att sysselsättning finns för maskinen i form av bygge och underhåll av vatten- och fjärrvärmenätet, underhåll av 35 kilometer kommunala gator och vägar, underhåll av parker och friluftsplatser och givetvis på vintern i snöarbeten.”

1200x630_some_Lännen8800K_Taivalkosken_kunta_poseeraus

Kari Siikaluoma berättar att han har inte behövt göra många  många liknande affärer under de senaste cirka 40 åren. ”Maskinerna är hållbara och effektiva."

 

Stort kan också vara smidigt

Sedan går vi vidare för att se vad Taisto Pitkänen sysslar med. Det ser ut som att han håller på att förflytta massor mellan öppningen och övertäckningen av utgrävningar på en fjärrvärmebyggarbetsplats. Utöver redan ovan nämnda faktorer berättar Pitkänen att en fantastisk egenskap är hur maskinen kan justeras för att motsvara förarens preferenser.

”Här märks det till exempel när Unto kör med sina egna inställningar, medan jag helst vill ha lite högre hastighet av frontlastaren och då kan jag enkelt justera profilen efter mina egna preferenser. Det är riktigt bra.”

Även maskinens smidighet lovordas. Trots att det är fråga om en stor maskinhelhet, skramlade man inte med den i vintras. ”Fördelen med länken jämfört med traktorn i snöarbeten är att även om grävenheten förlänger maskinen, kommer man åt att svänga smidigare med den”, avslutar Pitkänen och kör iväg mot nästa arbetsobjekt.

 

1200x630_some_Lännen8800K_Taivalkosken_kunta_liikkeessä

 

Läs mer om Lännen multimaskiner här.

Om du har ytterligare frågor eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan