<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
https://www.lannen.com/hubfs/makingoflannen_big.png
HubSpot Video

 

Lannen M-serie

 

#makingofLannen
-serie

 

Lännen multimaskiners resa till kunden är resultatet av samarbete mellan många dedikerade faktorer. Här kan du lära känna hemligheterna med tillverkningen av Lännens multimaskiner på Lännen Tractors fabrik.

Från början av produktionsprocessen säkerställs tillverkningsförutsättningarna för en kundspecifik maskin. När alla parter är överens om resultatet är det tiotals olika arbetssteg som genomförs. Våra experter följer kvalitetscertifikat och använder moderna verktyg och metoder.

Kundens önskemål förverkligas till minsta detalj. Kunden kan därför lita på att slutresultatet är av bästa möjliga kvalitet.

Välkommen till #makingofLannen-serien som kommer uppdateras på den här sidan, här berättar vi mer om de olika produktionsstadierna.


Allt börjar med kunden

Ari Keinumäki,  som har lång erfarenhet av att sälja Lännen multimaskiner, säger att det viktigaste i försäljningen är att lyssna på vad kunden vill ha från maskinen.

Säljaren kan berätta om de möjligheter en Lännen multimaskin kan erbjuda för kundens uppgifter på jobbet. Tillsammans kan kunden, säljaren, såväl som designers som arbetar på fabriken och resten av organisationen skräddarsy en lösning som tillgodoser kundens behov.

- Anpassning är absolut den största styrkan hos västerländska maskiner. Ofta har en tidigare maskin gett kunden en klar uppfattning om hur den nya maskinen ska vara. I så fall följer vi främst de välbekanta vägarna. Men det finns också många situationer där maskinen behöver en mer ovanlig lösning, säger Ari.

- Ofta betyder det att det är först på kvällen, efter att arbetsdagen är över, som vi sätter oss ner med kunden och diskuterar hur den nya maskinen ska vara. Ibland fattas beslutet snabbt, men vid andra tillfällen kan det ta år att komma tillbaka till affären, säger Ari med ett leende.

original_Lannen_myyja_ari_keinumaki_korkeaAri Keinumäki


Produktutveckling

HubSpot Video

 

makingofLannen_rdHenri Maidell

Även om köpet ännu inte slutförts har planeringen av en ny maskin påbörjats på fabriken. Detta är ett viktigt steg för att kunna säkerställa att den tilltänkta maskinen med dess anpassningar kan implementeras. Dessutom ger det ett underlag för beräkning av slutgiltigt pris, samt att kunden får den maskin som man kommit överens om.

- När affären är gjord är planen praktiskt taget klar. Planerna skickas till produktionslinjen, och eftersom vi gått igenom allt tillsammans så är produktionen väl medveten om vilken typ av maskin som ska tillverkas, säger produktutvecklingsingenjör Ilkka Saha.

Vid behov tittar konstruktörerna på projektet direkt med kunden och går till och med för att se vilken typ av arbete maskinen är avsedd för.

Naturligtvis utvecklar produktutvecklingsavdelningen även mycket nya produkter och modeller. Den senaste designtekniken och kunskapen används, t.ex. för 3D-modellering, styrka- och flödesberäkning, prototyper och industriell design.

- Utvecklingsförslag för maskiner kommer från många håll. Från kunder, produktion, säljare och servicerådgivare. Detta är en konstant interaktion med olika parter. Samtidigt utvärderas vilken typ av förändringar som till exempel är möjliga på grund av teknikutveckling, säger produktutvecklingsingenjör Henri Maidell.


Ramfabriken ger försprång

Även om tillverkningen av varje Lännen multimaskin påbörjas vid beställning, finns det ett litet undantag. Ramtillverkningen är nämligen alltid ett steg före.

Maskinernas ramar tillverkas i den egna modernt utrustade fabriken i Loimaa, och Pasi Seppä, ramfabrikens arbetsledare, säger att det finns 135 olika ramprodukter på listan, som också inkluderar ramarna för andra av LMCE-koncernens maskiner.

Lännenramar svetsas, bearbetas, förmonteras och ytbehandlas alltid i förväg och läggs på lager så att produktionen av en ny maskin kan starta så snabbt som möjligt. Ramarna är således det enda steget i tillverkningen, där produkterna inte har öronmärkts i förväg för någon beställning.

– Det är mycket sällsynt att vi känner till maskinens slutliga utseende när vi gör ramarna, säger Pasi.

Svetsning och bearbetning använder den senaste tekniken, och även om moderna ramar skapas varje dag från produktionen, har det förflutna inte glömts bort.

– Vid behov tillverkas även reservdelar för maskiner som är 30 år gamla, berättar Ari.

 

makingofLannen_runkotehdas_frame-factoryMarko Korkki


Materialhantering och svetsning

HubSpot Video

 

Produktionen av Lännen multimaskiner startar på ramfabriken.

Förtillverkade stålsektioner tas emot och inspekteras före leverans till svetsstationen.
Komponenterna består av av stålsektioner som svetsas samman.

Delarna spänns upp i en svetsfixtur – detta är viktigt för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

Efter punktsvetsning fortsätter komponenterna till aningen manuell svetsning eller robotsvetsning, beroende på produkt.


Robotsvetsning & bearbetning

När de lösa delarna har punktsvetsats ihop till en konstruktion, som vi kan se på videon, tar svetsroboten över och kan med enkelhet tillämpa bästa positionering för att uppnå ett optimalt slutresultat.

När roboten har svetsat komponenterna avslutas arbetet manuellt. Samtliga ytor, hål samt gängor bearbetas och rengörs inför nästa steg i processen.makingofLannen_janne_mattsson_machinery_700x466
Janne Mattsson

HubSpot Video

 


Janne Mattsson
har jobbat inom metallindustrin sedan länge. Under de senaste tre åren har han arbetat som maskinbearbetare på Lännen Tractors ramfabrik.

På ramfabriken arbetar Janne huvudsakligen på en av de sammanlagt tre bearbetningsstationerna. Fabriken jobbar i tvåskift och har totalt sex maskinbearbetare.


Ytbehandling

HubSpot Video

 


Svetsade och bearbetade komponenter från ramfabriken behandlas och målas före montering.

Färgens hållbarhet säkerställs genom stålblästring.

Delar med beställningsspecifika färger tvättas och målas i målningsugnen så att torkningen av färgen går snabbt och komponenterna kan flyttas till monteringslinjen efter kylning.


Montering

Lännens multimaskiner färdigställs vid monteringslinjen. Dieselmotor, hytt, oljetank, frontlastare och grävaggregat monteras i egna arbetsstationer.

Komponenter anländer från ramfabriken, arbetsstationerna samt från underleverantörer för att skapa en specialanpassad maskin efter kundens önskemål.

 

HubSpot Video

 

 


Testning

HubSpot Video

 

 

När en Lännen multimaskin är monterad går den igenom ett antal noggranna tester och kontroller. Testkörningen säkerställer att varje komponent levererar högsta möjliga prestanda. Drivlina såväl som hydraulsystemet mäts och justeras på flera punkter.

Kontrollerna och testerna görs för att verifiera att varje specifik justering görs efter kundens begäran samt för att upprätthålla Lännens höga kvalitetsstandarder.


Efterbehandling

På efterbehandlingsverkstaden monteras alla arbetsredskap, bottenskydd, motorhuv, skydd, samt verktygslådor.

Lacken genomgår också en slutlig kontroll innan dekalerna appliceras. Slutlig dokumentation samlas in och utrustningen kontrolleras en sista gång.

Innan leverans till kunden tvättas och putsas Lännen-maskinen noggrant inifrån och ut.

HubSpot Video

 


Leveransgranskning

 

Nu kontrolleras att maskinen som ska levereras är enligt beställning.

Man ser till att utrustningen är enligt önskemål och att alla funktioner finns på plats.

 

Lannen_customers_2021

 


aftersales

HubSpot Video

 

När en Lännen multimaskin lämnar fabriken och börjar en karriär som varar upp till decennier, tas den hand om arbetsförmågan i Aftersales.

Genom åren förändras både maskinanvändare och arbetsuppgifter. Maskinen servas, repareras och justeras för att passa olika arbetsuppgifter så väl som ägare.

Lännens servicenätverk tar hand om underhåll och reparationer av maskinerna och Lännens reservdelar tillhandahåller delar för alla maskinernas olika behov.

Om det finns några problem eller frågor på vägen kan de lösas tillsammans med Lännens tekniska supportexperter.

 

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan