<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Infrastruktur och offentliga arbeten

PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

Infrastrukturbyggande, offentliga arbeten och kommunalteknik kräver maskiner som kan hantera flera olika typer av arbetsmoment.

De resurser som reserverats för underhåll och byggande av vår omgivning är begränsade. Det ligger i allas intresse att använda dem så klokt som möjligt. Dessutom ökar vår medvetenhet om miljökonsekvenserna av vår verksamhet ständigt.

Vi tror att  Lännen grävlastare och Lundbergmaskiner kommer att bidra till att öka effektiviteten utan att äventyra vårt miljöansvar. De kan användas för att utföra arbetet för många separata maskiner från början till slut, oavsett säsong. Antalet maskinenheter kan minskas, vilket ökar maskinparkens effektivitet. Samtidigt förbättras den årliga användningsgraden för maskiner, och därmed produktiviteten.

Typiska användningsområden inkluderar:

  • Fjärrvärme, naturgas, vattenförsörjning, regnvatten och avloppsarbete
  • Byggande av vägar och gator, stadsunderhåll
  • Konstruktion och underhåll av trafikskyltar samt väg- och gatubelysning
  • Byggande och underhåll av parker, grönområden, sport- och rekreationsområden
  • Byggande och underhåll av parkeringsinfrastruktur
  • Bro- och tunnelkonstruktion
  • Byggande och underhåll av terminaler och hamnområden
  • Nybyggnation och renoveringsplatser
  • Byggande och underhåll av el- och telenätet – både under och över marknivå
  • Underhåll och byggande av järnvägsinfrastruktur och stations- och serviceområden

Lär dig hur multifunktionella Lännen grävlastare och Lundbergmaskiner bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten, med hänsyn till miljövärden och hållbar utveckling.Lundberg_watertank_700x466Lundberg_Park_700x466Lännen8600i_infra_700x466Lännen_line_rail_700x466_Lannen_working_on_street_700x466Lännen8600K_Premium_infra_700x466