<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våra värden

Building a better world with fewer machines

En ren, säker och väl fungerande livsmiljö är grunden för vårt välmående. Vi bär alla ansvar tillsammans. Därför är det ytterst viktigt att disponera våra begränsade resurser smart. Ansvarsfullt agerande och smarta lösningar hjälper oss att höja effektiviteten utan att minska vårt ansvar emot miljön och hållbarheten.


Världen förändras och vi med den. Vi på LMCE Group med våra varumärken - Lännen, Lundberg och Watermaster - bygger tillsammans med våra kunder en bättre värld med färre maskiner. Mångfunktionaliteten är i kärnan av all produktutveckling. I hjärtan av allt vi gör finns hållbar verksamhet, smarta lösningar och gemensam framgång. Detta har vi skrivit ner i våra värderingar:


VI TAR ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ

En ren, säker och väl fungerande livsmiljö ligger i allas intressen för våra familjers välbefinnande. Vi bär alla ansvar tillsammans. Därför är det ytterst viktigt att disponera våra begränsade resurser smart.

VI TÄNKER SMART OCH ÄR LÖSNINGSORIENTERADE

Vi tror på att man med smarta, mobila och multifunktionella maskiner kan uppnå en renare, säkrare och bättre fungerande vardag. Vi tror på att göra mer med mindre.

FRAMGÅNGEN SKER TILLSAMMANS

Vi utvecklar maskiner som hjälper dig att öka produktiviteten samtidigt som våra lösningar är hållbara. Våra högklassiga maskiners funktionalitet och rörlighet garanterar att du behöver färre maskiner, vilket leder till lägre kostnader.