Tammerfors spårvägsnät byggs i löftesrik fart, och som i vilket stort projekt som helst, är de som förverkligar projektet en fundamental faktor för framgången. NRC Finland, som hör till arbetskonsortiet Raitiotieallianssi, skaffade en Lännen 8800K med topputrustning för projektet.

Befolkningen i Tammerfors ökar stadigt, vilket också ställer höga krav på kollektivtrafiken. I Tammerfors fattades beslut om att anlägga ett spårvägsnät för att möta tillväxtprognoserna, effektivera den befintliga kollektivtrafiken och förbättra miljö.

 


Den första fasen av spårvägsnätet består av linjerna Pyynikintori–Hervanta och Tammerfors universitetssjukhus–Hatanpään valtatie. Spårvägsalliansen Raitiotieallianssi ansvarar för bygget. I alliansen ingår beställarna, Tammerfors stad och Tampereen Raitiotie Oy, och serviceproducenterna NRC Group Finland Oy, YIT Suomi Oy, Sweco Finland Oy och Pöyry Finland Oy. Linjernas totala längd kommer att vara omkring 16 kilometer. Dessutom byggs 4 kilometer uppställningsspår och 23 hållplatser på det första avsnittet. Det har också gjorts tre reservationer för hållplatser. Trafikeringen ska inledas 2021.

1200x630_Lännen_Rail_Raitiotieallianssi

Inom spårvägsarbetet i Tammerfors använder NRC Finland en välutrustad Lännen 8800K-multimaskin såväl på spåren som på vägar och i terrängen.

 

Stort utbud av utrustning.

Innan trafiken kan börja måste det förstås byggas. En vanlig syn på en spårvägsbyggplats är den verkligt mångsidigt utrustade Lännen 8800K, som utformats specifikt med tanke på spårvägsprojektet i Tammerfors. Tack vare sin mångsidighet kommer den också att tjäna som servicemaskin efter att trafiknätet byggts färdigt.

Den gula Lännen-maskinen har rälshjul med 1 435 mm spårvidd och passar rälsprofilen. Rälshjulen är utrustade med hydraulisk drift. Den spårgående arbetsmaskinens mångsidiga utrustning kompletteras av skyliften Lännen L1900, en styrhytt med utmärkt sikt uppåt planerad för skogsmaskiner och lyftanordningar, ett Dynaset-aggregat, släp med rälshjul, en hydraulisk trumbock, ett hydrauliskt styrdon för kontaktledning monterat på grävarmen, front- och bakmonterade sopvalsar, bakmonterad sandspridare, spårrengörare, uppsamlande frontsop och olika skopor.

Arbetsledare Ari Valaja från NRC Finlands avdelning för elunderhåll berättar att installationen av kontaktledningar, i praktiken alltså spårvagnarnas elförsörjning, är en av maskinens viktigaste uppgifter under byggskedet. ”För det här syftet bildar skyliften med manskapskorg, den multifunktionella förarhytten och ledningsstyrdonet på grävarmen ett mycket funktionellt system”, säger Ari Valaja.

”För vårt företag är det nytt att dra kontaktledningar med en sådan här maskin. En fördel med maskinen är att ledningen nu kan dras utan skenor, och överhuvudtaget underlättas arbetet i en stadsmiljö och på betongplatta för ballastfritt spår, eftersom man också kan köra på hjul”, säger han vidare. På järnvägar dras det mycket kontaktledningar, men vid NTC Finland används då en montagevagn eller ett montagetåg. ”Här skulle det inte gå att använda ett sådant på något vettigt sätt”, konstaterar Valaja.

1200x630_Lännen_Rail_Raitiotieallianssi_3

 

Ett ännu bättre redskap.

De rutinerade Lännen-förarna Antti Friimäki ja Pekka Niemelä kör vanligtvis maskinerna. De är förtrogna med allt banarbete från att röja sly och snö till att utföra underhåll – och nu också att bygga spårväg. Bägge är påtagligt nöjda med maskinen. ”Jämfört med den förra årsmodellen från 2014, är den här mycket mer avancerad och stadigare. Särskilt ger midjependlingen en helt annan känsla. Med den här kan man köra på platser där det egentligen inte gick tidigare”, säger Friimäki. ”De hydrauldrivna rälshjulen medför dessutom fördelar exempelvis när det gäller växlar och spårskenor vid snöröjning, eftersom det då inte packar sig snö under däcken.” Och styrningen av den här mycket mer precis på trånga platser”, fortsätter Antti.

Också Niemelä har fattat tycke för maskinen. ”Sikten uppåt är utmärkt i förarhytten, det finns inga hinder i vägen och de hydrauliska rälshjulen är praktiska också med tanke på att det ibland förekommer grushögar som inte jämnats ut ännu mellan skenorna. Med rälshjulen kan man ta sig förbi högarna genom att höja maskinen”, lägger han till, och sammanfattar det hela: ”en på alla sätt bra helhet – trevlig, trygg och lättanvänd”.

”Lännen-multimaskinen har varit en absolut förutsättning för att kunna utföra arbetet inom de här ramarna.”

1200x630_Lännen_Rail_Raitiotieallianssi_winter2

På omkring ett års arbete har det blivit 1 300 drifttimmar, som förflutit i positiv anda. Enligt Ari Valaja har samarbetet med Lännen Tractors fungerar utmärkt alltsedan planerings- och upphandlingsskedet. Maskinen har fungerat väl och tilläggsutrustningen varit ändamålsenlig. Det som man till en början sökte var erfarenhet av att utföra den här typen av arbete med en multimaskin. Erfarenheten har övertygat Valaja. ”Maskinen har nog varit en absolut förutsättning för att kunna utföra arbetet under dessa förhållanden”. Utan den här skulle vi inte ha klarat oss”, säger han.

1200x630_Lännen_Rail_Raitiotieallianssi_winter

 

Läs mer om Lännen multimaskiner med Lännen Rail och Lännen Line Systems.

Om du har ytterligare frågor, behöver en begäran om offert eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan