<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pomarak - Lännen sedan 1976

Pomarak - Lännen sedan 1976

Pomarak AB grundades 1976 och köpte då sin första Lännen-maskin och nästan fem decennier senare kör de fortfarande Lännen!

Raino Hämeenniemi berättar om hur det hela började.

- Mina föräldrar hade en gård, och det blev dags att fundera över vem av de fyra bröderna som skulle fortsätta med jordbruk och vilka som skulle söka andra jobb, minns han.

- En av bröderna stannade för att driva gården, och resten av oss bestämde oss för att fortsätta med maskinarbete.

- Det var mycket dikningsarbete på den tiden, för att dränera myrar för skogsindustrin.

- 1976 köpte mina två bröder och jag en ny Lännen 355 Ukko-Mestari. Det var ett djärvt drag att köpa en helt ny grävmaskin, men det fanns å andra sidan ingen gräns för hur mycket dike man kunde gräva. Vi grävde hundratals kilometer dike med grävmaskinen varje år, förklarar Raino.

- Det var detta jobb som höll maten på bordet helt enkelt.

Några år senare gick de från dikningsarbete till linjebyggnad. Telefon- och elledningar förlängdes allt längre norrut i Finland, vilket krävde både arbetare och maskiner. Elbolag och det tidigare Post- och Telestyrelsen anställde Raino, som fortfarande jobbar kvar.

Än idag utförs detta arbete, inte bara för lokala elbolag utan också för Telia. De har också återvänt till välkända platser.

- Jag har demonterat många linjer som jag själv installerade för många år sedan, säger Raino.


Pomarak_Raino_Hämeenniemi_1200x630px

En sak i Pomarak AB's verksamhet har varit oförändrad i åratal - förtroendet för Lännen-maskiner. Flera andra varumärken har köpts in för annan grävutrustning, men Lännen grävlastare har aldrig bytts ut mot något annat. För Raino Hämeenniemi är Lännen nummer ett!

 

Lännen är nummer ett!

Arbetet har förstås förändrats el del över åren, med tillägg som att bygga väderbeständiga nätverk istället för luftledningar, ökand användningen av fiberkablar och byggnation av laddningsstationer för elbilar.

- El behövs alltid, och det ökar bara. Datanätverk behöver ju också våra tjänster. Och det finns fortfarande gott om rivningsarbete för tillfället, säger Raino.

En sak som inte har förändrats för Pomarak AB under åren är deras förtroende för Lännen-maskiner. Även om de har köpt många andra märken på andra maskiner har de aldrig övervägt alternativ till Lännen.

- Lännen är nummer ett, oavsett vad andra säger, avslutar Raino.

Pomarak_Lannen8800K_multipurpose_machine_1200x630px_4

- Tillförlitlighet, tillgänglighet och inhemsk produktion är avgörande faktorer. Jag vet inte exakt hur många vi har haft totalt, men det har varit över ett dussin, helt klart, tillägger han. 

Genom åren har Pomarak köpt begagnade Lännen-maskiner som gått ca 2000-3000 timmar.

"Lännen är nummer ett, låt andra säga vad de vill."

- Den första Ukko-Mestari var ny, men sedan dess har vi köpt dem begagnade. Du kan tryggt köpa en begagnad Lännen, men det är förstås inte lätt att hitta en med få timmar, säger Raino.

- Du måste planera köpet med långsiktig perspektiv, men när du väl hittar en bra begagnad maskin måste du vara snabb, säger han.


Pomarak_Lannen8800K_multipurpose_machine_1200x630px_2

Pomarak's Lännen 8800K och 8600K är i aktiva året runt. Maskinerna servas av vår egen skickliga servicepersonal i vår egen verkstad, men vid behov finns det alltid hjälp att få från fabriken.

 

 

Hjälp från Lännen finns alltid tillgänglig

För närvarande kör de Lännen 8800K- och 8600K-modeller. Båda har personlyft, vilket är nästan avgörande i linjebyggnad.

- Det var ju revolutionerande när du plötsligt kunde lyfta en stolpe med en man på den!

Underhållet av utrustningen sker i deras eget verkstad, förutom kraninspektioner. De förlitar sig inte bara på sin egen skickliga underhållspersonal utan också på extern hjälp vid behov. Enligt Raino är Lännen-organisationen ett utmärkt exempel på effektivt stöd, även om underhåll inte officiellt utförs av en auktoriserad återförsäljare i deras egen verkstad.

- Du är enkelt att få hjälp från fabriken. De är ger gärna tips och råd och har gott om kunskap.

Pomarak_Lannen8800K_multipurpose_machine_1200x630px

I Pomarak AB's maskiner är användarvänlighet oc driftsäkerhet avgörande. 

 

Inte bara två, utan tre maskiner

Jani Engelberg kör 8800K Lännen grävlastare, och för tillfället arbetar de på ett stolpebyggnadsprojekt norr om Rovaniemi. Jani har också kört Lännen sedan C10-4- och 200-generationerna.

- En liten pojkes dröm är nu vad jag arbetar med, skrattar han.

- Lännen är den bästa maskinen för stolparbete. Det är en kraftfull maskin som är bra för att lyfta stolpar. Den fungerar utmärkt även på svåra platser, och den här begagnade maskinen som köpts från Lännen Tractors har tjänat oss väl, summerar han.

- Det skulle vara bra om man kunde använda kranen för att lyfta transformatorstolpar. Kanske i framtiden, fortsätter han.

Arbetet fortsätter på denna plats, men Raino Hämeenniemis långa karriär med Lännen-maskiner har också lämnat en tydlig prägel på hans fritid.

- Det finns fortfarande en tredje Lännen-maskin, avslöjar han.
Hemma finns en Lännen 940 Green Line som används som snöplog. Efter att ha försörjt sig på dessa sedan 1976 måste du ha åtminstone en som ögongodis, ler Hämeenniemi avslutningsvis.

- Den här typen av maskinarbete finns i mitt blod. Jag skulle inte byta bort en enda dag av det, förklarar han. Och det verkar även inkludera ett visst maskinvarumärke.

Pomarak_Jani_Engelberg_Lannen8800K_multipurpose_machine_1200x630px

Jani Engelberg är förare av Lännen 8800K grävlastare, och den här gången var jobbet ett pålningsjobb i norra delen av Rovaniemi. Enligt Jani är Lännen den bästa maskinen för pålningsarbete. Det är en kraftfull maskin som rör sig framåt även på dåliga platser och är bra på att lyfta stolpar. 

Pomarak_Lannen8800K_multipurpose_machine_1200x630px_3

 

Den mångsidiga Lännen grävlastaren med Lännen Line Systems är en smart och mångsidig lösning för luftledningar och markkablar. En multifunktionell Lännen linjemaskin kan hantera uppgifterna för flera maskiner och personer inom nätverk, bygg-, demonterings- och underhållsarbete, oavsett säsong och terräng.

Lännen grävlastare är det perfekta valet för nybyggnation och underhåll av el-, telekommunikationsnät, samt för att förebygga och reparera skador och störningar i distributionen.

Läs mer om Lännen multimaskiner >>

Har du några frågor? Skicka oss ett mail!

Eller kontakta närmaste försäljare >>

Uutiskirje_SE

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan