<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny kraft till Imatra – Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:s Lännen 8700M

Ny kraft till Imatra – Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:s Lännen 8700M

För några årtionden sedan var det helt naturligt att kraftbolag hade en egen maskinpark och kompetent personal att köra dem. Världen har dock förändrats sedan dess och maskinarbeten läggs numera ofta ut på entreprenad.

Undantaget till regeln är distributionsbolaget Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy som nyligen investerat i en modern, mångsidig och effektiv maskinpark. Allt detta paketerades ihop till en enda anskaffning i form av en Lännen 8700M-multifunktionsmaskin.

 Urkällan till den finska elproduktionen finns i Imatra, där Imatrankoskis kraftverk har producerat energi ända sedan 1929. Kraftbolaget Imatran Seudun Sähkö å sin sida grundades ett år tidigare och har stått för eldistributionen i Imatra med omnejd under hela tiden, och även om det finns många alternativ idag är Imatraborna fortfarande sitt hembolag trogna.

Imatran Seudun Sähkö har förbundit sig att utveckla bolagets tjänster och lösningar i takt med nutida och framtida förändringar. En väsentlig del av den här verksamheten är distributionstjänstens uppbyggnad och underhåll. För det här ansvarar nätbolaget Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, dotterbolaget som till 100 % ägs av moderbolaget.

Enligt modern praxis sysselsätter det här bolaget många underleverantörer för nätbyggnads- och underhållsarbeten, men samtidigt utförs åtminstone en del av verksamheten med bolagets egen personal och maskinpark.

På den här vägen fortsätter man även i framtiden, eftersom Imatran Seudun Sähkönsiirto sommaren 2022 uppdaterade hela sin maskinpark på en gång till moderna och framtida standarder i och med anskaffningen av Lännen 8700M.

1200x630_Imatran_Seudun_Sahkonsiirto_2022_2

Den viktigaste utrustningen är förstås personliften Lännen L1900, men redskapsutbudet bjuder även på en tandad grävskopa, kabelplog, planerings-, kabel- och djupskopa och en spole.

 

En helt ny maskinklass

Imatran Seudun Sähkönsiirto använder också många egna lastbilar i verksamheten, varav tre är terrängdugliga och fem är utrustade med lyftkran och lyftkorg. I vissa arbetsuppgifter gör sig fordonens begränsningar dock till känna såväl i terrängkörning som när det gäller mångsidighet.

Före Lännen-maskinens ankomst utfördes arbeten med lyftkorg i terrängen med ett traktorunderrede, som nu ohjälpligt har avslutat sin aktiva karriär.

- Traktorn skaffades för 25 år sedan och uppfyller inte längre dagens standarder för användbarhet och säkerhet, berättar teamledare Topi Martikainen.

- Vi jämförde allt från verkligt terrängdugliga lastbilar till traktorer och grävmaskiner, fortsätter Martikainen. Priset för fordon med specialutrustning skenade dock snabbt iväg till ouppnåeliga höjder enligt Martikainen, och på maskinsidan hade anskaffningen krävt två olika maskiner.

- Lännen-maskinen var till slut den konkurrenskraftigaste lösningen. Vi köpte en maskin av årsmodell 2020 som hade fungerat som demonstrationsmaskin ett tag, berättar Martikainen.

1200x630_Imatran_Seudun_Sahkonsiirto_2022_Topi_Martikainen

Topi Martikainen, teamledare för Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, säger att företaget med den nya maskininvesteringen ville förbättra beredskapen för störningar ytterligare, det vill säga att vi beslutade att gå över till en verksamhetsmodell som liknar den för ett gammalt bra transmissionsföretag.

 

Entreprenörernas arbete försvinner ingenstans

Även om Imatran Seudun Sähkönsiirto har skaffat en egen Lännen-maskin kommer de under inga omständigheter att ge upp samarbetet med entreprenörerna.

- Vi försöker inte ersätta entreprenörerna med maskinen, förklarar Topi Martikainen.

- När vi ändå behövde uppdatera maskinparken kombinerade vi det med en strävan att förbättra störningsberedskapen. Alltså att utöka den gamla goda verksamhetsmodellen för distributionsbolag, fortsätter han.

- I huvudsak ska maskinen användas för att reparera fel, röja efter stormar och sköta andra störningssituationer, men den passar även för småskaligt byggnadsarbete som anslutningsarbeten för sommarstugor. Entreprenörerna arbetar oftast med större projekt och koncentrerar sig mest på dem.

Bolagets egna elinstallatörer har redan utbildats i användningen av Lännen-maskinen, och av teamets 15 medarbetare har tre för tillfället också förarbehörighet för maskinen. Utbildningen har förutom i LMCE:s fabrik i Loimaa även hållits i Imatra i samband med såväl tillverkarens användarutbildning som Imatran Seudun Sähkönsiirtos egen säkerhetsutbildning.

Även utrustningen är anpassad för elarbeten. Den viktigaste utrustningen är förstås personliften Lännen L1900, men redskapsutbudet bjuder även på en tandad grävskopa, kabelplog, planerings-, kabel- och djupskopa och en spole.

- Vi kartlägger behovet av utrustning och uppdaterar enligt det i framtiden. Nu har vi dock en någotsånär heltäckande samling, konstaterar Martikainen.

- Den har ingen lyftkran för till exempel lyft av stolptransformatorer, men å andra sidan kan den bana väg för en terränglastbil med lyftkran, tillägger han.

"I huvudsak ska maskinen användas för att reparera fel, röja efter stormar och sköta andra störningssituationer, men den passar även för småskaligt byggnadsarbete som anslutningsarbeten för sommarstugor."


Enkelt att lära sig, enkelt att omsätta i praktiken

Förarens åsikt är förstås viktig och idag är det Joonas Sinkkonen som sitter bakom ratten. Vilka tankar har det nya köpet väckt hos honom?

- Det har varit en positiv helhet ända från början. Utrustningen och användbarheten är förstås på en helt annan nivå jämfört med den gamla traktorn, säger Sinkkonen.

- Terrängdugligheten är i toppklass. Maskinen fick visa vad den går för i terrängen redan på de första arbetsplatserna. Den har en 100 % låsbar bakaxel som tilläggsutrustning och den här funktionen har vi redan använt mycket. Däcken är fullt terrängdugliga, men ändå jämna på vägar.

Joonas Sinkkonen hade inte någon erfarenhet av just den här maskintypen sedan tidigare och anser att ett stort plus också är hur enkelt det är att börja använda maskinen.

- Anvisningarna är tydliga. På Lännen-maskinens skärm kan man enkelt följa med vad som händer och kolla upp fler anvisningar om man ännu inte riktigt kommer ihåg allt utantill, berömmer han det tydliga och instruktiva användargränssnittet.

 

1200x630_Imatran_Seudun_Sahkonsiirto_2022

Joonas Sinkkonen, som körde Lännen 8700M maskin vid fotograferingen, är nöjd med maskinens lämplighet och användbarhet i terrängen. Tack vare en bra orientering och ett tydligt användargränssnitt hade introduktionen gått lätt, även om han inte hade någon tidigare erfarenhet av Lännens multimaskiner.

 

Mot en större nyttjandegrad

Hur ser då Imatran Seudun Sähkönsiirtos planer ut för den fortsatta användningen av Lännen 8700M?

- Vi har många idéer eftersom maskinen klarar av så många olika typer av uppgifter, säger Topi Martikainen.

- Den tidigare traktorn användes i princip enbart som underrede för lyftkorgen, men den här maskinen ökar betydligt möjligheterna. Under vintern kan man till exempel montera ner elnät. Nyttjandegraden kommer helt säkert att stiga, men på vilket sätt får tiden utvisa, säger Martikainen.

- Den kommer nog att tjäna oss under minst 15 år till, avslutar Martikainen och ger sig av för att förbereda sig för sensommarstormen som hotar dra in över helgen. Den kommer kanske att ge Lännen-maskinen ytterligare en arbetserfarenhet.

1200x630_Imatran_Seudun_Sahkonsiirto_2022_3

Läs mer om Lännen multimaskiner.

Vill du fråga någonting? Skicka en kontaktförfrågan till oss.

Eller kontakta närmaste försäljare.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan