Mångsidigheten skapade efterfrågan

Mångsidigheten skapade efterfrågan

Koneurakointi Tuuli Oy, som finns i Tortinmäki i Åbo, skaffade sin första Lännen-multimaskin begagnad. Företaget hade inte något direkt behov av maskinen, utan det var mest av intresse den skaffades. Det gick emellertid inte länge innan orderböckerna fylldes. På den vägen blev det.

Våren 2014 dök ett impulsköp upp på gården vid Koneurakointi Tuuli Oy. En av styrkorna i den maskinpark företaget, som främst arbetat med traktordrivet underhåll på entreprenad, hade var den begagnade Lännen 740S, och inga desto större planer hade gjorts för maskinen. ”Jag köpte den när fick för mig att det skulle vara roligt att ha en sådan”, säger Tomi Tuuli med ett skratt, nu så här fem år senare. ”Emellanåt behövdes en grävmaskin och emellanåt en lastare, och här fick vi nu bägge”, säger han. Men det tog inte länge innan lagen om utbud och efterfrågan ingrep. När företaget hade lämplig utrustning, började förfrågningarna droppa in. ”Det gick inte länge innan vi erbjöds allehanda jobb”, berättar Tomi om de tidiga dagarna med Lännen-maskinen. När linjen väl öppnats, var det dags att förnya utrustningen.

När företaget hade lämplig utrustning, började förfrågningarna droppa in.

”Följande maskin blev en 880C, som i sin tur byttes mot en tredje”, berättar Tuuli medan vi iakttar en 8600G, som införskaffats 2019, jobba med uppstöttning med domkraft i Mellilä. ”Jag känner den förra ägaren och vet att maskinen har skötts bra. Därför bestämde jag mig för den här, även om det skulle ha funnits billigare begagnade maskiner”, säger Tomi Tuuli.

1200x630_Koneurakointi Tuuli _Lännen 8600G

Tomi Tuuli berättar att han köpte sin första Lännen-maskin av ren och skär nyfikenhet på maskintypen. ”Jag tänkte att det skulle vara roligt att ha en sådan. Sedan började jobbförfrågningarna komma från alla håll.” Det här är redan den tredje Lännen-multimaskinen i användning.

 

Vind i seglen för gamla övertygelser.

nder hösten har maskinen används flitigt för dragning av markkablar, och maskinens kapacitet har kunnat utnyttjas mångsidigt. ”Rörligheten är en viktig faktor såväl på vägar som i terrängen. Även om platserna för arbetet varierar och avstånden ibland ännu mer, går det snabbt att flytta på den. Också i terräng tryter modet ofta snabbare än maskinens körbarhet”, konstaterar Tuuli.

Också föraren Tero Koponen är inne på samma linje, och kompletterar listan: ”kraften i grävarmens svängning räcker också till på sidan vilket är en viktig egenskap exempelvis vid uppstöttning med domkraft. Den vinner lätt över en teleskoplastare”, hävdar han. ”Ja, alltså en teleskoplastare är främst utformad för grävande i riktning mot förarhytten, men med den här går det också bra åt sidan”, lägger Tuuli till. Bägge är också eniga om maskinens mångsidighet. ”Frontskopan kan lätt transportera bakskopor och andra redskap. Eller till exempel flytta grus på byggplatsen.”

Tuuli slänger halvt på skämt ur sig att den roterande grävmaskinen egentligen inte är bra, och motiverar det sedan: ”ofta hör man sägas att multimaskiner visserligen kan göra mycket, men egentligen inte är bra på något. Enligt mig är det precis tvärtom”, säger Tomi Tuuli. ”Som Lännen-förare måste man hålla sig till principen att man inte gör något med andra maskiner, och den här passar för alla jobb. Man måste bara tänka kreativt och lära sig att manövrera den”, påpekar han. Då kan maskinen också hållas i gång hela året. Utöver markkablar rivs exempelvis också gamla stolpar i terrängen, vintertid används den för snöröjning och vårtid för sopning. Det handlar alltså om mångahanda, varierande och emellanåt också utmanande prestationer.

1200x630_Koneurakointi Tuuli _Lännen 8600G_1

Den begagnade 8600G har bevisat sin mångsidighet jämförmed med roterande maskiner exempelvis för linjearbete.

 

Jobbet och intresset är lärorikt

Sedan går han över till att prata om tillgången på förare. Koneurakointi Tuuli Oy lyckades hitta Tero Koponen för några månader sedan, och han kommer väl överens med maskinen – även om han inte hade tidigare erfarenhet av dylika anordningar utan snarare av skogsmaskiner. ”Man lär sig genom att testa”, besvarar Koponen frågorna om hur lätt eller svårt det har varit att lära sig nya saker. Har man intresse kan man lära sig vad som helst, och enligt Koponen har Lännen 8600G varit en exemplarisk arbetsmiljö. Hydrauliken har stor precision, alla styranordningar fungerar logiskt och helheten är smidig.

Den begagnade maskinen har varit pålitlig och anskaffningen har enligt Tomi Tuuli motsvarat förväntningarna. ”Den förra maskinen hade jag till en början tänkt överta själv, men jag fick ett så bra bytespris för den att jag ändrade mig. Och andra alternativ till Lännen kom inte ens på fråga”, konstaterar han avslutningsvis.


Om du har ytterligare frågor, behöver en begäran om offert eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan