Lundberg i arbete för en konststad

Lundberg i arbete för en konststad

Mänttä-Vilppula i Övre Birkaland har alltid varit känd för sin intensiva skogsindustri, men numera har trakten framför allt rykte om sig som konststad. En stad som strävar framåt och vill utvecklas behöver också fungerande utrustning för underhåll, och därför blev Mänttä-Vilppulas senaste maskinanskaffning en Lundberg 7240.

Berättelsen har släppts i Lännen Nyt! -Kundsmagasinet 01/2020

Konststaden Mänttä-Vilppula, som har nått vida berömmelse för sina bildkonstveckor och sitt Serlachiusmuseum, verkar även utanför turistsäsongen vara en vital småstad i Övre Birkaland. I centraltätorten i Mänttä förlöper vardagen lugnt i början av december, och den första snön har redan täckt marken ett tag. Termometern visar ändå plusgrader, vilket betyder att plogarna fått bytas mot sandspridare inom väghållningen.

Jani Innilä, som jobbar inom underhållet, dirigerar stadens senaste motorarbetsmaskin Lundberg 7240 runt cirkulationsplatsen intill stadshuset. Multimaskinen skaffades i maj 2019 och är stadens första egna maskin av märket. Tidigare erfarenhet har man vid staden av två konkurrerande maskinmärken, men inte heller Lundberg är helt okänt – innan den nya maskinen anskaffades, hyrde staden Orivesi stads förra Lundberg 7220 under fem vintermånader efter att man överrumplats av utrustningsbehovet.

1200x630_Mänttä_Vilppulan_kaupunki_Myllylä_Innilä

Såväl direktören för infrastrukturtjänsterna, Arto Myllylä, som underhållsarbetaren Jani Innilä beskriver Lundberg-maskinen som en positiv överraskning. Särskilt uppskattar föraren den rymliga, tysta förarhytten och det fiffiga styrsystemet.

 

Upphandlingen sköttes från början till slut.

Arto Myllylä, direktör för infrastrukturtjänsterna, berättar att maskinanskaffningen konkurrensutsattes enligt en strikt kravlista. ”Det var en lång lista saker som fastslog maskinupphandlingen – allt från gatornas och depåernas yttre dimensioner till maskinernas vikt, effekt, produktivitet och motsvarande värden, liksom även otaliga andra krav. I sista hand var det Lundberg som vann den prisbaserade upphandlingen”, säger Myllylä. ”Märket var inte viktigt i sig, för oss var det viktigaste att få en maskin som klarar av alla jobb”, säger han.

”Leveransen motsvarade offertförfrågan in i minsta detalj.”

Enligt Myllylä var upphandlingsprocessen med Lännen Tractors en ny och positiv erfarenhet för staden. ”Leveransen motsvarade offertförfrågan in i minsta detalj, och exempelvis hade hydrauliken och lamporna installerats precis så som vi förutsatte. En viktig aspekt var att introduktionen i hur maskinen fungerar sköttes mycket väl. Också det här ingick i offertförfrågan”, betonar Arto Myllylä. ”Summa summarum var det anmärkningsvärt att inga initiala svårigheter eller så kallade barnsjukdomar präglade den här upphandlingen”, berättar han.

 

1200x630_Mänttä_Vilppulan_kaupunki_Lundberg_7240_2

Den nya Lundbergens brådaste säsong i Mänttä-Vilppula är underhållsarbetet under vintern. Då krävs stor pålitlighet och effektivitet.

 

En maskin som gjord för sitt arbete.


Multimaskinen har naturligt nog arbete året om i staden, men de största förväntningarna gäller vinterunderhållet. ”Vinterunderhållet av centrumtätorten i Mänttä sköts av staden, medan fokus i Vilppula ligger på vårunderhållet, eftersom det är underleverantörer som står för vinterunderhållet där”, berättar Arto Myllylä om maskinens arbetsområde.

”Avståndet är cirka fem kilometer, och med den här flinka maskinen går det snabbare att köra sträckan samtidigt som det är lättare att hålla takt med trafiken”, berättar underhållsarbetare Jani Innilä. ”Den övriga trafiken behöver inte köra om maskinen lika ofta, vilket lugnar allas nerver och ökar säkerheten”, säger han.

Innilä har jobbat som maskinförare för staden i cirka fyra år nu. Också tidigare under sin karriär höll han på med maskiner, men då handlade det om större sådana. ”Inom skogsindustrin körde jag maskiner på timmerupplag”, säger Innilä. Hur har det då varit att byta till en mindre och lite annorlunda maskin? ”Jag har nog inte upplevt svårigheter med att vänja mig. Visst är det lite annorlunda att sitta framtill när bakändan svänger, men det är ändå styrspakarna som bestämmer”, säger Innilä och skrattar.

Lundberg-maskinen är han positivt inställd till. ”Hytten är för det första tyst och stor, så att också en reslig förare som jag lätt ryms in. För det andra är sikten mycket god, vilket naturligtvis är viktigt i en stad”, säger Innilä. Särskild uppskattning röner det välfungerande styrsystemet. ”En och samma styrspak har hydraulik för styrning både fram- och baktill. Ingen separat hydraulik för styrning baktill behövs. Dessutom ligger alla brytare nära varandra och är lättanvända.”

1200x630_Mänttä_Vilppulan_kaupunki_Lundberg_7240

”En och samma styrspak har hydraulik för styrning både fram- och baktill. Ingen separat hydraulik för styrning baktill behövs. Dessutom ligger alla brytare nära varandra och är lättanvända.” berättar Jani Innilä om sina användarupplevelser.

 

Optimism inför vintern.

I fråga om storleken anser både Myllylä och Innilä att 7240-maskinen är precis lagom – varken för stor eller för liten. ”Maskinen skiljer sig från sin föregångare också i att man vid snölastning nu når med skopan upp på alla flak vi använder”, säger Myllylä förnöjt. Utgående från den erfarenhet de fått under det första halvåret, har förväntningarna på vad Lundberg-maskinen ska klara av under vintern redan ställts. Maskinen tros kunna bemöta dem galant: ”den måste vara driftsäker och effektiv. Vi har inga reservmaskiner och att reparera den blir dyrt eftersom vi inte har någon egen verkstad. Alla driftstopp innebär motsvarande förlust för serviceproduktionen”, preciserar Myllylä. ”Men maskinen verkar vara en utmärkt investering. En verkligt positiv överraskning”, lägger han till.


Om du har ytterligare frågor eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan