<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lundberg 6250 – En omtyckt maskin

Lundberg 6250 – En omtyckt maskin

När det av Uleåborg stad ägda affärsverket Oulun Infra skaffade en Lundberg miljöskötselmaskin i början av 2021 hade man redan på förhand stora förväntningar på den. På kommunal nivå är bytesintervallen för utrustning avsevärt lång, så maskinen måste vara effektiv, miljövänlig och mångsidigt användbar men också mycket hållbar.

Affärsverket Oulun Infra håller staden trivsam och fungerande genom dagligt arbete året runt: sköter om Uleåborgs stadsmiljö, trafik och allmänna områden. Därutöver erbjuder Oulun Infra tjänster för schaktning, byggande av kommunalteknik samt terrängmätningar och grundundersökningar.

Arbetsbeskrivningen är till stor del det som man har vant sig att se i gatubilden redan i flera decennier, det som på folkspråk kallas ”kommunalarbetare”. Men tiderna förändras även inom den här branschen och nuförtiden görs saker på mycket annorlunda sätt. I kommunalt arbete prioriterar man effektivitet, miljövänlighet och viss mån även kostnadsinbesparingar mer än tidigare.

Det betyder å ena sidan inbesparingar för skattebetalarna, å andra sidan även till exempel att anslagen för utrustning utreds noggrannare än tidigare. Det syns exempelvis på att man förutsätter lång tjänstgöringstid och hållbarhet – och givetvis effektivitet som varar under hela den långa livslängden.

Bland annat dessa behov var väsentliga när Oulun Infra konkurrensutsatte miljömaskinsanskaffningarna och valde Lundberg redan för andra gången.

Lundberg-6250-front-1200x630

När det av Uleåborg stad ägda affärsverket Oulun Infra skaffade en Lundberg miljöskötselmaskin i början av 2021 hade man redan på förhand stora förväntningar på den. På kommunal nivå är bytesintervallen för utrustning avsevärt lång, så maskinen måste vara effektiv, miljövänlig och mångsidigt användbar men också mycket hållbar.

 

Året runt omkring centrum

Oulun infras redskapschef Kimmo Leskinen berättar att området som affärsverket sköter har minskat märkbart under de senaste åren och numera koncentreras verksamheten till centrum och områdena i närheten.

Det syns även i utrustningsmängden. Under den mest brådskande tiden under vintersäsongen används ett dussintal maskiner, varav en stor del hyrs för att uppfylla snöborttagningsbehovet.

Det finns trots allt egna maskiner och för dem har mångsidighet varit en viktig del. Förutom att maskinen måste fungera vilken årstid som helst, måste dess egenskaper och storleksklass vara lämplig för både lastning av snö på ett lastbilsflak, noggrant arbete på trånga ställen och exempelvis snabba förflyttningar från en arbetsplats till en annan.

Lundberg 6240 som skaffades 2017 var en sådan maskin som snabbt konstaterades var mycket lämpligt för Infras arbeten. När det blev aktuellt att skaffa en ny maskin i slutet av 2020 blev det genom konkurrensutsättning affär om en lite använd utställningsmaskin som representerar den nyaste Lundberg generationen.

Det är fråga om Lundberg 6250 som sedan januari 2021 huvudsakligen har varit underhållsarbetare Petteri Airaksinens personliga maskin.

KimmoLeskinen_PetteriAiraksinen-1200x630

IPå bilden med Lundbergs multimaskin, Oulun Infras redskapschef Kimmo Leskinen och underhållsarbetare Petteri Airaksinen, som tycker att maskinen har alla rätt egenskaper.

 

Arbetshälsan förbättrades på en gång


Airaksinen som tidigare har kört en maskin av annat märke verkar uppenbart nöjd efter cirka ett halvårs erfarenhet av den nya Lundberg.

- Man får vara nöjd, det går bra att arbeta med maskinen när alla egenskaper är som de ska, säger Petteri.

- Goda och mångsidiga justeringar av hydrauliken, tyst att arbeta med, bra sikt och rymlig förarhytt och man hänger med i trafiken när maskinen går att köra 50 km/h, räknar Airaksinen upp om de huvudsakliga egenskaperna.

- Dessutom är lyfthöjden mycket bra när man dumpar snö på lastbilsflaket, tillägger han.

Detta är vardag varje vinter i Uleåborg centrum, eftersom det i praktiken inte finns utrymme för snöhopar.

Maskinen fick visa vad den går för genast i början i vinterarbete, och den visade sig vara ett mycket lämpligt arbetsredskap under vintersäsongen.

- Om man jämför med större hjullastare så är de vanligen alltför stora och utan känsla. Med den här klarade man effektivt även de trångaste platserna i centrum och maskinen fick även de mest utmanande platserna förra vintern, beskriver Airaksinen.

 

”Goda och mångsidiga justeringar av hydrauliken, tyst att arbeta med, bra sikt och rymlig förarhytt och man hänger med i trafiken när maskinen går att köra 50 km/h. Dessutom är lyfthöjden mycket bra när man dumpar snö på lastbilsflaket.”


Förutom snöplogning och snölastning används dessutom en sandspridare och när snön har smält även en sopanordning. Hydraulikeffekten är mycket bra enligt Airaksinen.

- Det märks bäst när man inte ens en gång har behövt fundera på det. Den har alltid varit tillräcklig, konstaterar han.

Chauffören tackar för bra sikt, som förbättrats med kamera, när man arbetar i stadens täta trafik och på trånga ställen. Och det är inte allt.

- En gammal uppfinning som är bättre än kameran är väldigt simpel – spegeln som finns i maskinens solskydd. Man behöver endast snegla på spegeln när man arbetar så ser man genast om det är trafik bakom, påpekar Petteri.

Kimmo Leskinen är på samma linje.

- Fastän kameror är ett bra tillägg är det nog bäst och pålitligast att man ser själv med blotta ögat, och i den här maskinen är sikten på en god nivå.

 

Lundberg-6250_back-1200x630

Chauffören tackar för bra sikt, som förbättrats med kamera, när man arbetar i stadens täta trafik och på trånga ställen.

 

 

En maskin för årtionden

Hur är det med pålitligheten och framtiden? Hurdana konkreta önskemål har man satt för maskinens livslängd?

- Det finns inget exakt tim- eller årsantal för bytestid och i praktiken byter man maskinen när reparations- och underhållskostnaderna är för höga eller det sker en betydande mekanisk defekt, berättar Kimmo Leskinen.

- Men numera talar man om decennier i stället för år.

- Det är målet för Oulun Infra både med den tidigare och den nyaste Lundberg.

- Den har femårs serviceavtal som vi klarar oss länge med. Det hjälper att förutse kostnaderna väl, och med dessa maskiner har det både gått bra att göra affär och allt har gått smidigt även efter det, konstaterar Leskinen.

- Anslagen är små nuförtiden. Vi måste få en bra och pålitlig arbetsmaskin för anslaget, tillägger han avslutningsvis.

 

Berättelsen skrevs sommaren 2021.

 

Läs mer om Lundberg multimaskiner här.

Om du har ytterligare frågor eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan