<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lännen multimaskinens arbete i Helsingfors

Lännen multimaskinens arbete i Helsingfors

Kauko Vuori har varit Lännen-entreprenör på Helsingfors stads arbetsplatser i tre decennier. I förra sommaren firades 30-årsjubileet av arbetskarriären med den nya multismaskinen Lännen 8700M.

 

I Åggelby i Helsingfors är växtsäsongen för jordbrukslotter över och området har tystnat, men redan före jul påbörjas förberedelserna inför nästa vår. Kauko Vuori, underleverantör för Helsingfors stads byggtjänst Stara, rensar diken och sprider stenkross på gångarna så att stadsborna enkelt kan börja odla på lotterna när säsongen kommer igång igen.

Förra sommaren köpte Kauko den nya modellgenerationen Lännen 8700M som ersatte den tidigare 8600K i Lännens multimaskinsamling. Även om namn och teknologi förbättras så är grundidén densamma: 8600-modellens grävmaskin kombineras med 8800-modellens lastare och större däck. Och detta verkar vara exakt vad Vuori saknat.

1200x630_Lannen8700M_tyokuva

Kauko Vuori, underleverantör för Helsingfors stads byggtjänst Stara, rensar diken och sprider stenkross på gångarna så att stadsborna enkelt kan börja odla på lotterna när säsongen kommer igång igen.

 

Utveckling vid varje byte

Den tidigare maskinen var en 8600i. Förra vintern tänkte jag att lasthöjden borde vara högre eftersom lastbilarnas flaksidor tycks växa sig allt högre, säger Kauko Vuori.

Det var då jag bestämde mig för att nästa maskin måste vara bättre vid lastning, och nu når man upp igen. En större lastare och större hjul hjälpte till, fortsätter han.

Kauko har haft flera Lännen-maskiner sedan 1990.

Jag måste riktigt tänka efter hur många, men skulle det vara den åttonde nu? Den första var C10EX, minns Kauko.

Och varje gång det varit aktuellt med byte har det alltid gjorts med en tanke på hur den nya maskinen kan förbättra det egna arbetet, lägger Vuori fram.

Man har inte övervägt några andra maskintillverkare vid utbytesprocessen.

Vi har använt Lännen, och en av anledningarna har varit underhåll: för en företagare med bara en maskin är det viktigt att underhållet fungerar och finns nära. Och jag har också tänkt på att de är inhemska, det är till fördel för alla om den finska produktionen sysselsätts, lägger Vuori fram.

Maskinförsäljning och underhåll med Kauko sköts av Lännen Tractors i Esbo, med Tuomas Ventomaa som säljare.

1200x630_Lannen8700M_liikkeella

Kauko har haft flera Lännen-maskiner sedan 1990. Och varje gång det varit aktuellt med byte har det alltid gjorts med en tanke på hur den nya maskinen kan förbättra det egna arbetet. Man har inte övervägt några andra maskintillverkare vid utbytesprocessen.

 

Det finns efterfrågan för lännen multimaskiner

Under alla dessa år har arbetsgivaren varit Helsingfors stad, och särskilt det norra byggnadsdistriktet. Arbetsplatserna och människorna har blivit bekanta, och även om kontraktet alltid görs genom ett anbud, har karriären varit oavbruten.

Mycket har vi fått göra, och prissättningen har varit rimlig för entreprenören. Speciellt de senaste åren har det varit väldigt mycket arbete, även om grävningarna sker när marken är bar, säger Vuori, som huvudsakligen arbetar med markmaskiner.

Detta är också bevis på att staden uppenbarligen har känt ett verkligt behov av en multimaskin. Vi frågade Risto Ahonen, projektledare för Staras norra byggnadsdistrikt, hur han ser på detta.

Vi hade fortfarande vår egen Lännen i början av 2000-talet, men efter att den inte längre hade en förare har vi använt underleverantörer. Sedan dess har två, ibland tre Lännen alltid varit sysselsatta bara i detta distrikt, säger Ahonen.

1200x630_Kauko_Vuori

Vi har använt Lännen, och en av anledningarna har varit underhåll: för en företagare med bara en maskin är det viktigt att underhållet fungerar och finns nära, konstaterarKauko Vuori.

 

Lännens mångsidighet intresserar även andra

Enligt Ahonen handlar det i hög grad om snabbhet och mångsidighet i sysselsättningen av Lännens multifunktionsmaskiner.

När vi till exempel gör parkarbeten, utför maskinerna inte bara grävning utan också mycket bärande och lastande. En maskin ersätter en grävmaskin och en hjullastare. På samma sätt kan maskinen utföra annat arbete mellan lastning av bilar, säger han.

På byggarbetsplatserna gillar man också maskinens snabbhet när det gäller att bära saker. Med endast en roterande grävmaskin kan saker inte flyttas i denna hastighet. Detsamma gäller förflyttningar mellan arbetsplatser, för oss kan avstånden vara 10–15 kilometer, säger Ahonen.

Naturligtvis får, förutom maskinen, även kunniga förare beröm.

De entreprenörer vi använder är experter med lång erfarenhet som inte behöver råd i sina arbeten. De känner inte bara sin maskin utan också arbetsplatserna genomgående, det är också en klar fördel, säger Risto Ahonen.

Och framtiden ser inte alls illa ut, tvärtom:

Vi bygger ju främst i parker och liknande allmänna områden, men nu har gatusidan äntligen lagt märke till hur mångsidig Lännen är, till exempel vid grävning av avloppsledningar, på svåråtkomliga platser och återigen med bärandet. Man skulle nästan kunna säga att det är lite synd att de roffat åt sig en maskin från oss nästan helt för eget bruk, grunnar Ahonen.

Vuori ler instämmande.

Nu skulle vi kunna säga att vi är godkända för det jobbet också, och det tog inte mer än några decennier, konstaterar han och stiger in i maskinen.

Arbetet tar aldrig slut, men en arbetsplats i taget blir klar.

”Vi bygger ju främst i parker och liknande allmänna områden, men nu har gatusidan äntligen lagt märke till hur mångsidig Lännen är, till exempel vid grävning av avloppsledningar, på svåråtkomliga platser och återigen med bärandet.”

1200x630_Lannen8700M_sivulta

Kauko Vuoris Lännen multimaskin används främst i parkbygge och andra liknande allmänna områden, men nu har gatusidan lagt märke till hur mångsidig Lännen är, till exempel vid grävning av avloppsledningar, på svåråtkomliga platser och med bärande och lastande.

 

Läs mer om Lännen multimaskiner.

Läs mer om Lännen 8700M.

Kontakta närmaste försäljare.

Skicka en kontaktförfrågan.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan