Lännen 8600K – av förnuftsskäl

Lännen 8600K – av förnuftsskäl

Maanrakennus Markku Vikstedt Oy:s nya Lännen 8600K är huvudsakligen sysselsatt med gatuunderhåll och relaterade uppgifter i Esbo stad, men kan vid behov också smidigt sadlas om för sporadiska uppdrag. Allt detta tack vare maskinens mångsidighet och snabbhet.

I Mattby i Esbo pågår dikesgrävning. Det vill säga, det egentliga diket har redan grävts för länge sedan, men allt emellanåt måste öppna diken också rensas. Samtidigt putsas också dikesrenarna upp – växtligheten tar snabbt över om marken är bördig. Arbetet görs med Maanrakennus Markku Vikstedt Oy:s Lännen 8600 K, som levererades i början av 2019. Maskinen i fråga är den andra Lännen-multimaskinen i företagets historia, och den första som köpts ny.

Den föregående, en begagnad 8600G, blev en såpass positiv erfarenhet att det tedde sig naturligt att investera i en ny maskin. ”Vi började arbeta på entreprenad för Esbo stad 2012, och under en kort tid hann vi också testa att jobba med grävlastare”, berättar Juho Vikstedt. ”Vi kunde mycket snabbt konstatera att den inte lämpade sig för det här ändamålet, och skaffade då vår första Lännen-maskin”, fortsätter han.

Det är en verkligt stor fördel såväl tids- som kostnadsmässigt sett att kunna ta sig med maskinen från ett ställe till nästa utan släp.


En maskin, många fördelar.

Och så tog det fart: maskinen har sedan dess i praktiken hela tiden varit i arbete för staden, och det finns uppgifter under alla årstider. ”Dikesgrävning, snöröjning, sopning, tvätt och slåtter är det som ger oss mest arbete”, säger Juho Vikstedt. Det här innebär självklart också att platserna varierar och eftersom Esbo inte är någon helt liten by, kan avstånden ibland vara stora. ”Det är en verkligt stor fördel såväl tids- som kostnadsmässigt sett att kunna ta sig med maskinen från ett ställe till nästa utan släp”, betonar Juho Vikstedt. ”Också maskinens terrängförmåga är ett stort plus – den kan enkelt köras också på de sämsta underlag”.

Också vägmästare Ari Aho från Esbo stad berömmer maskinens mångsidighet. Staden har två egna Lännen-maskiner i andra distrikt, men i Ahos distrikt anlitas Vikstedts maskin på entreprenad. ”Maskinen har gott om jobb, och tack vare sin mångsidighet kan den användas under årets alla tider”, säger Aho. ”Också ur ekonomisk synpunkt är det självklart mer rationellt att använda en maskin. Med flera olika maskiner skulle man bli tvungen att hela tiden hitta på egna arbeten för var och en av dem. Med en multimaskin uppstår inte det här problemet”, säger han.

Enligt Aho tänker Esbo stad också på miljöaspekterna, och i det här tänket passar en modern Lännen-maskin som kan utföra flera olika arbeten väl in.


Beställningarna är lika många för alla maskiner, men Lännen gör mer i timmen och gör det effektivare.

Redskapen gör helheten.

Maskinen i sig räcker emellertid inte för de mångahanda uppgifterna, utan det krävs också utrustning. Och den måste naturligtvis också fungera tillsammans med maskinen utan problem. ”Hydrauliken löper smidigt och räcker gott och väl för samtidig användning av exempelvis en frontlastad sopmaskin med uppsamlare och en sopvals som monteras på grävarmen. Vi har också en slaghack, och nu har vi dessutom utvecklat en snöslunga till grävarmen. Den borde bli färdig till vintern”, berättar Juho.

I urvalet av utrustning ingår naturligtvis också olika typer av skopor och andra redskap av ett traditionellare slag. När det gäller grävarmen beslutade man att utelämna grävelegant den här gången, eftersom slutsatsen vid Vikstedt var att Rototilt numera räcker för ungefär samma resultat.

”Beställningarna är lika många för alla maskiner, men Lännen gör mer i timmen och gör det effektivare.”

Uppdragen för staden är mångsidiga.


Effektiviteten gagnar företagaren.

Hur har det då känts att gå från en generation maskiner till nästa? De viktigaste skillnaderna mellan modellerna G och K är enligt Juho den förbättrade ergonomin, särskilt i fråga om de mångsidiga möjligheterna till reglering av sidopanelen och ratten. Men budskapet är i sista hand tydligt: ”eftersom basmaskinen redan tidigare fungerade så förträffligt, kunde man inte direkt förvänta sig stora förbättringar. Den förra maskinen kördes i 9 000 timmar och uppvisade egentligen inga större fel alls under hela den tiden”, konstaterar Vikstedt.

När det blir tid över för alla jobb för Esbo stad, används maskinen emellanåt också för utomstående uppdrag. Det kan till exempel handla om anläggning av trädgård eller avverkning med energiklipp. Maskinen har alltså en sysselsättande verkan. Vikstedt berättar att även Esbo stad verkar uppskatta maskinens mångsidighet och möjligheter.

Förhoppningen är att denna verksamhetsmodell, som gagnar kommuninvånarna och skattebetalarna, också ska ses i maskinens timpris. Även om timpenningen för maskinen inte hittills höjts i upphandlingar till följd av dess mångsidighet, påminner Juho Vikstedt om att Lännen-multimaskinen ändå är en bra lösning för företagaren: ”beställningarna är lika många för alla maskiner, men Lännen gör mer i timmen och gör det effektivare.”

 

Om du har ytterligare frågor, behöver en begäran om offert eller vill att vår försäljning ska vara i kontakt med dig, klicka här.

 

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan