<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
lännen 8600m röd

Lännen har beräknat koldioxidavtrycket från sina grävlastare.
Studien genomfördes under våren och sommaren 2022 i samarbete med en finsk leverantör av lösningar för att kontrollera den globala uppvärmningen och minska utsläppen i luften.

Förutom att beräkna koldioxidavtrycket från en grävlastare jämförde studien även koldioxidavtrycket från flera maskintyper som utförde sju olika uppgifter som var och en tog en till två dagar att slutföra. Därutöver jämfördes den totala produktiviteten och kostnadseffektiviteten för det utförda arbetet beträffande arbetstid och bränsleförbrukning. Utjämning krävdes i analysen exempelvis beträffande grävlastarnas produktivitet och bränsleförbrukning. I undersökningen av koldioxidavtryck var grävlastarens avtryck i genomsnitt 8-14% mindre än när separata maskiner användes (i intervallet 0-21%).

lännen 8600m röd
lännen 8600m röd 2

Bränsleförbrukningen för en grävlastare var i genomsnitt 8% lägre (i intervallet 0-16%) än för de enskilda maskinerna, och personalens produktivitet var i genomsnitt 12% högre (i intervallet 3-24%). Fördelarna med grävlastaren jämfört med enskilda maskiner grundar sig på minskat maskin- och transportbehov, mindre förberedelsearbete inför transport och snabbare transport av maskiner mellan olika arbetsplatser.

Sammanfattningsvis

  • Innebär det med andra ord att ovanstående analys fastställer att användningen av en grävlastare har en positiv effekt inte bara på miljön, utan även på kundens och företagsägarens ekonomi.
  • Bränslekostnaderna kan minskas och personalens produktivitet kan förbättras genom att ersätta ett flertal enskilda maskiner med en grävlastare.
  • De kostnadsbesparingar som uppnås bland annat genom en mindre maskinflotta att hantera, färre försäkringar, lägre finansieringskostnader och minskat underhåll, ger även en förbättrad lönsamhet och produktivitet.
  • Med hjälp av det stora antalet arbetsredskap och alternativ kan en maskin på ett ekonomiskt och lönsamt sätt utföra en lång rad olika arbetsuppgifter året runt.
procent
icon-download

Ladda ner broschyr:
"Koldioxidavtrycket från en multimaskin"

Försäljning

Vi hjälper dig att öka din produktivitet och ditt ansvar för miljön. Vänligen kontakta oss för mera information.

Läs mer

Tjänster och support

Öka dina produktiva arbetstimmar med våra support- och servicelösningar.

Läs mer

Reservdelar

Vårt team ser till att du får rätt delar vid rätt tidpunkt och plats.

Läs mer