<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SMART
Cloud

IOT och uppkoppling

LÄNNEN SMART Cloud  IOT lösning

SMART Cloud ger fjärråtkomst till din multifunktionsmaskin och ger dig en helt ny nivå av kontroll över din maskin.

Genom fjärranslutningen kan du bland annat övervaka användnings- och bränsleförbrukningsdata i realtid samt dess historikdata. På samma sätt kan du se underhållsstatusen för din maskin och förutse framtida underhållsbehov. Med kartapplikationen kan du se platsen för din maskin och rutten den har tagit. Du kan även definiera ett tillåtet område för din maskin så du får en varning om maskinen skulle lämna det tillåtna området.

Med ytterligare applikationer som kan kopplas till systemet ökar möjligheterna till utnyttjande ytterligare. Allt detta görs i en webbläsare, så att du kan komma åt dina data var som helst, när som helst.

smart_cloud_black

 

Vill du veta mer om SMART Cloud? Skicka ett meddelande