<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillverkningen av Lundberg redskapsbärare flyttar till Loimaa i Finland

Tillverkningen av Lundberg redskapsbärare flyttar till Loimaa i Finland

Lännen MCE Group har beslutat att flytta tillverkningen av Lundberg redskapsbärare från Skellefteå i Sverige till koncernens huvudfabrik i Loimaa, Finland. Flytten av produktionsplats beror på den ökade efterfrågan inom multimaskiner/redskapsbärare. Samtidigt kommer den industriella strukturen av LMCE group att förändras. Centraliseringen av verksamheten ökar produktionskapaciteten på fabriken i Loimaa och är ett svar på en växande internationell efterfrågan på företagets produkter, men även ökad efterfrågan på avtalstillverkning/licenstillverkning.

Flytten av produktionen sker under de närmaste månaderna. Efter flytten kommer LMCE Group i Skellefteå att enbart tillverka maskintillbehör/delar av maskiner.

Efterfrågan på Lundberg redskapsbärare har haft en stark tillväxt i Norden under de senaste åren och orderstocken på dessa maskiner är rekordhög. Flytten till Loimaa kräver både nyinvestering och nyrekrytering, vilket delvis har gjorts under de senaste månaderna, men företaget jobbar fortfarande med rekrytering inom produktion och produktutveckling.

- Vi började redan förra året att undersöka möjligheterna att möta den växande efterfrågan på marknaden av Lundberg-produkter. Vi har tittat på flera alternativ gällande flytt av fabriken inom Skellefteå men till slut visade det sig att en flytt till Loimaa var det bästa alternativet eftersom vi redan tillverkar Lännen, Meclift och Watermaster där, säger VD:n för LMCE Group Timo Huttunen

Flytten av produktionen påverkar varken försäljning eller eftermarknadsfunktioner gällande Lundbergs redskapsbärare eftersom säljorganisationen och servicepartners inte kommer att ändras.

För mer information, kontakta:

Arto Iivonen
Produktionschef
arto.iivonen@lannen.com
Tel: +358207612200

Timo Huttunen
VD
timo.huttunen@lannen.com
Tel: +358207612201

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan