<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lännen är en oumbärlig maskin för Energiakaivuu Oy

Lännen är en oumbärlig maskin för Energiakaivuu Oy

Det finska företaget Energiakaivuu Oy med 14 anställda agerar som underleverantör till eldistributionsföretag i Södra och Norra Savolax. Lännens multifunktionsmaskiner har varit det pålitliga valet för dem i över ett decennium. Den första maskinen var en begagnad Lännen som redan från början bevisade sin oumbärlighet för varierande vardagsuppgifter och uppdrag. Energiakaivuu är nu inne på sin tredje nya Lännen-maskin, Lännen 8800M med Lännen Line System, som levererades under 2021.
När vi besöker dem är hösten på god väg i Norra Savonia, där Energiakaivuu Oy:s Janne Järvinen arbetar med det finska nätföretagtet Voimatel och deras team för att bygga en ny kraftledning.

Det är mycket som ska göras innan luftledningen är klar för kraftöverföring. Stolparna transporteras till sin installationsplats och gropar grävs för att resa dem. När stolparna är utrustade med isolatorer och annan utrustning sätts de upp, varefter de är redo för nödvändiga anslutningar och ledningsarbeten. Dessa uppgifter utförs smidigt och bekvämt med samma maskin, eftersom Lännen Line Systems utrustning inkluderar en personlyft med arbetskorg och stolpgrip.

Det är naturligtvis inte den enda typen av arbete där Energiakaivuu drar nytta av Lännens mångsidighet. På andra platser används den till exempel för jordkabeldragning eller olika underhållsarbeten. Då och då, oavsett tid på året, händer det att Jannes telefon ringer för att indikera att han måste åka till en stormplats för att hjälpa till med att reparera stormskadade ledningar. Det finns alltså alltid mycket att göra med Lännen oavsett årstid.

- Företaget Energiakaivuu Oy grundades 2010 och den första Lännen, en 740, köptes som en begagnad maskin. Året var 2014, säger Energiakaivuus vd Pasi Voutilainen.

- Och det fanns definitivt ett behov av en mångsidig och mobil maskin som Lännen. Det var tydligt, fortsätter han.

Under de första åren arbetade man mer traditionellt med runtomsvängande maskiner, vilket företaget förstås fortfarande har.

- Säkerhet och effektivitet var viktigt när antalet stolpar ökade, minns Voutilainen.

- Efter de positiva erfarenheterna av den första maskinen har vi alltid köpt en ny Lännen-maskin med Line System vart tredje år ungefär, säger han.

Multifunktionsmaskinen Lännen med Lännen Line System är extremt väl lämpad för alla uppgifter inom luft- och jordkabeldragning. Utmärkt terrängförmåga gör det möjligt att arbeta i terrängförhållanden oavsett årstid. Arbetet är mycket effektivt eftersom det kan utföras med ett litet team på en eller två arbetare förutom maskinföraren. Personlyften med stolpgripen ökar säkerheten eftersom den kan stödja stolpen utan att någon behöver stå och arbeta i närheten av den eller maskinen vid stolpresning.

Energiakaivuu Oy:n Janne Järvinen on toiminut Lännen monitoimikoneiden luottokuljettajana

Föraren Janne Järvinen är nöjd med funktionerna hos Lännens multifunktionsmaskin och utvecklingen av nya funktioner. Eftermarknadsstödet har också varit berömvärt.

 

OUMBÄRLIG MASKIN

Efter den första begagnade Lännen 740 har flottan uppgraderats med nya 8800i, 8800K och nu den senaste 8800M. Resultatet av Lännens kontinuerliga och kundorienterade produktutveckling syns tydligt för varje ny maskinmodell. Janne Järvinen har agerat hängiven förare för dem alla. Till en början var maskintypen ny för Janne och det tog lite tid att vänja sig vid att arbeta med kraftiga midjestyrda grävlastare. Men med tiden har han blivit bekant med den här typen av maskiner och skulle inte alls vilja byta bort den nu.

- Vi har alltid varit nöjda med Lännen. Det finns inget att klaga på, jag har varit 100 % nöjd, säger Järvinen och beskriver den gemensamma historien med multifunktionsmaskinerna från Lännen, Finland.

- När en ny maskin köps in har vi berättat för fabriken om våra erfarenheter och synpunkter och de har lyssnat på oss, fortsätter Järvinen.
Enligt honom har olika idéer och förslag alltid hörsammats av Lännen och genomförts på ett lovvärt sätt.

- Jag kunde inte hoppas på ett bättre samarbete. Dessutom har eftermarknadssupporten alltid funnits till hands när något behövts, även under helgerna beskriver han och Pasi Voutilainen håller med.

Lännen monitoimikoneet ovat erittäin maastokelpoisia

Terrängförmågan, rörligheten och tillförlitligheten hos Lännen multifunktionsmaskin är absolut nödvändiga egenskaper vid kraftledningsbyggande.

 

När vi befinner oss i en kuperad terräng kan vi inte låta bli att undra över Lännens terrängförmåga då kraftledningsarbete kräver en maskin med extrem rörlighet.

- Ja, Lännen gör det riktigt bra även under knepiga förhållanden och i svår terräng. Jag skulle säga att man kan köra den överallt där man bara vågar. Det har varit ganska många riktigt svåra ställen, och maskinen har alltid klarat det, skrattar Janne.
Enligt Järvinen finns det inte något att klaga på när det gäller tillförlitligheten heller.

- Vår tidigare K-modell hade mer än 6 500 drifttimmar och vi hade inga stillestånd under arbetsveckorna. Service och underhåll utfördes under helger så under veckorna fungerade maskinen tillförlitligt.

Den senaste Lännen-maskinen levererades under första delen av 2021, så det är fortfarande gott om drifttimmar innan nästa nya maskin. Hur ser det ut ur förarens synvinkel, blir nästa nya maskin också en Lännen?

- Om det är upp till mig så självklart, försäkrar Järvinen.

Pasi Voutilainen tycker också att Lännen har förtjänat sin plats bland deras verksamheter.
Varje uppdrag kräver en Lännen. När det behövs arbetskorg och andra välfungerande funktioner så är Lännen ett måste för ett effektivt och mångsidigt kraftledningsarbete idag, avslutar Voutilainen.

 

LÄNNEN 8800M FÖRARENS ÅSIKTER

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan