<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framgångsrikt maskinbyte i Borgå stad

Framgångsrikt maskinbyte i Borgå stad

Mixen av olika sorters grävmaskiner och hjullastare har sedan länge varit ett vanligt inslag i Borgå stads maskinpark. År 2023 markerade dock början på en ny era genom förvärvet av den toppmoderna grävlastaren Lännen 8600M – en förändring som varit framgångsrik på alla sätt.

En grupp asiatiska turister gör ett stopp i det kulturhistoriskt rika Gamla Borgå för att beundra de kullerstensklädda gränderna en höstdag. Kameror klickar och beundrande utrop hörs.

Denna syn är inte ovanlig i det turistvänliga Borgå, men denna gång är det inte bara stadens historiska byggnader som drar uppmärksamheten, utan även den nya grävlastaren Lännen 8600M, som utför sitt dagliga arbete.

Föraren Simon Wikström, som sköter om gator och gränder i den gamla stadsdelen, har med den nya maskinen kunnat genomföra stora och positiva förändringar i sitt arbete.

Lännen 8600M grävlastareMångsidigheten hos maskinen i Borgå har särskilt eftersträvats genom dess olika tillbehör, eftersom Lännen 8600M har möjliggjort ett anmärkningsvärt brett utbud av utrustning.

Nya traditioner

I Borgå stads fordonspark har traditionella grävlastare varit en hörnsten i uppbyggnaden av infrastrukturen. Dock har staden fram tills nyligen saknat en ramdriven, multifunktionell Lännen-maskin. När behovet av en ny maskin uppstod, övervägdes möjligheterna att ta steget in i en ny teknisk era.

"Det var avgörande för oss att välja en maskin som inte bara uppfyllde våra behov utan också överträffade dem", förklarar Teppo Väisänen, depåförman, om beslutet. "Vårt mål var att hitta den optimala maskinen för våra mångsidiga behov, även om det innebar en högre kostnad", tillägger han. Redan före inköpet hade staden möjlighet att prova på Lännen-maskinen under en testkörning för vinterunderhållsarbeten i Borgå.

"Testet visade att Lännen kunde vara ett mycket lovande alternativ till våra befintliga grävlastare. Det var lyckosamt att vi hade möjlighet att investera i denna teknik", berättar Teppo. De fördelar som uppmärksammades under testkörningen har sedan dess i praktisk användning bekräftat sitt värde med råge.

Porvoon_kaupunki_Lannen8600M_1200x630px_4Hydrauliken är redan exakt som standard, men nu när jag har gjort mina egna justeringar är den perfekt säger föraren Simon Wikström.

En helt annan maskin

Teppo delar med sig av att även leveransen av maskinen var en mycket god erfarenhet. Under fabriksbesöket imponerades de av maskinens genomtänkta konstruktion – allt från använda material till sömnadskvalitet och finish, förklarar han vidare.

Supporten efter leveransen har också varit utmärkt. "Jag har fått snabb assistans via telefon för alla sorters frågor eller problem som uppstått", tillägger föraren Simon Wikström.

När det kommer till själva arbetsutförandet, frågar jag Simon om de förändringar han observerat jämfört med den tidigare maskinen som varit i bruk i ungefär tio år.

"Det är en helt ny typ av maskin", säger Simon. "Trots att den är större både till utseendet och storleken, är den betydligt mer lätthanterlig än en fyrhjulsdriven maskin. Körupplevelsen är överlägsen med en modern hytt och den är väldigt bekväm att sitta i", förklarar han vidare.

Teppo framhåller att ergonomin var en av de mest avgörande faktorerna vid inköpet av den nya maskinen. "I en sådan här långsiktig investering kan man inte enbart fokusera på inköpspriset. Man måste även beakta förarens effektivitet och säkerhet, komfort och även faktorer som potentiell sjukfrånvaro", påpekar han.

"Eftersom vi är ett relativt litet företag kan sjukfrånvaro bland förarna skapa stora problem eftersom det inte alltid är så enkelt att hitta en ersättare", säger Teppo och understryker vikten av förarnas välbefinnande och arbetsförmåga.

Porvoon_kaupunki_Lannen8600M_1200x630pxMan märker hur bra hydrauliken är här, eftersom rörelserna förblir normala även när borsten roterar, säger Simon Wikström och beskriver skillnaden.

Lännen grävlastare - på och utanför väg

Maskinens arbetsprestanda har verkligen levt upp till förväntningarna. Eftersom användningen sker i hela staden innebär det att mycket tid spenderas på väg mellan olika arbetsställen. Hastighetsökningen upp till 50 km/h har visat sig vara en betydande fördel.

"Det är inte enbart den ökade hastigheten som gör skillnad, utan även hur enkelt det är att köra med farthållaren", kommenterar Simon. "Maskinen känns mjuk och stabil under körning, även när skopan är lastad", lägger han till med uppskattning.

När det gäller grävningen så får maskinens totala kapacitet beröm. "Ur ett grävtekniskt perspektiv är den överlägsen – den har mer vikt, bredare däck, ett dikeslås och välutformad bomgeometri", förklarar Teppo och Simon. De har använt maskinen för att gräva diken och i skogsmark, vilket har satt dess förmåga att hantera terräng och passera över stenar och stubbar med bandväxeln på prov.

Simon, som är maskinens primära förare, framhäver även hydraulsystemets finjustering som en framstående funktion. "Hydrauliken är väldigt precis redan från början, men med de personliga anpassningar jag har gjort, fungerar den nu perfekt för våra behov," avslutar han.

Porvoon_kaupunki_Lannen8600M_1200x630px_6Både Simon Wikström, föraren av den mångsidiga Lännen, och Teppo Väisänen, depåchefen, har varit mycket nöjda med stadens nyliga förvärv av maskinen i Borgå. Tanken med köpet var att uppgradera till ett alternativ som skulle vara så bra som möjligt för många användningsområden.

Det positiva med Lännen-maskinen: allt.

I Borgå har man speciellt siktat på mångsidighet genom den arbetsutrustning som Lännen 8600M erbjuder, vilket ger ett imponerande brett spektrum av tillbehör. Under vintern kan till exempel grävaggregatet avlägsnas och bytas ut mot en snabbkopplad sandningssspridare eller en plog. För soppningsarbeten används borsten Snowek och POME, som har bekräftats vara effektiva även för de mest ömtåliga ytorna.

Hydraulkraften har bevisat sig vara adekvat, något som särskilt uppmärksammats i samband med soppningsarbeten. "Hydraulikens kapacitet blir uppenbar här, då maskinens rörelser förblir jämna även medan borsten snurrar", förklarar Simon om upplevelsen.

Dessutom är maskinen utrustad med Leicas 3D-maskinstyrningssystem som är kompatibelt med Leica ConX-systemet som används i staden. "Det förenklar inte bara grävarbetet och gör det mer effektivt, utan ökar också säkerheten. Det underlättar även precisionskontroll av grävdjup nära befintliga ledningar, vilket minimerar risken för skador", tillägger Teppo.

Väisänen och Wikström är mycket tillfreds med den nya Lännen grävlastaren, både i dess helhet och avseende specifika funktioner. Föraren ser givetvis saker främst från perspektivet av det dagliga arbetet, men i slutändan reflekteras allt detta i det större sammanhanget, vilket bekräftar att inköpet var ett välgrundat beslut. "Jo, allt är verkligen positivt", avslutar Wikström sammanfattningen av den framgångsrika uppdateringen av maskinparken.

Gå med i e-postlistan!
Få aktuella nyheter och information on händelser direkt till din e-post.

Gå med i e-postlistan