<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

STADSUNDERHÅLL

MÅNGSIDIGHET PÅ HÖG NIVÅ - OCH DESSUTOM MILJÖVÄNLIG

En ren, säker, bekväm och funktionell livsmiljö är grunden för välbefinnande.

Miljö- och fastighetsförvaltning i tätorter är en viktig del av året-runt-underhåll av vår boendemiljö. Både den offentliga och den privata sektorns underhållsresurser är dock begränsade. Därför är det viktigt att använda dem så klokt som möjligt. Det är viktigt att de maskiner som används i underhållsarbete är så mångsidiga och miljövänliga som möjligt när det gäller resurseffektivitet och miljöbelastning.

Vi tror att våra smarta, mobila och mångsidiga Lundberg- och Lännenmaskiner kommer att bidra till att öka effektiviteten i miljöstyrning och underhåll av stadsområden utan att äventyra vårt miljöansvar. De kan användas för att utföra arbetet för många separata maskiner från början till slut, oavsett säsong.

Samtidig användning av främre och bakre redskap, eller flera arbetsmoment som utförts med en enda uppsättning av redskap, är exempel på funktioner och fördelar med våra mångsidiga maskiner. Antalet maskinenheter kan minskas, vilket resulterar i effektivare upphandling och maskinparkshantering. Samtidigt förbättras maskinernas beläggningsgrad och därmed produktiviteten.

Typiska uppgifter inkluderar:

  • Snöarbeten såsom plogning, sopning och lastning
  • Halkförebyggande åtgärder
  • Sopning av sand, löv och skräp
  • Rengöring av gator och gångvägar
  • Förvaltning av grönområden
  • Gräsklippning och sopning av vägkant
  • Olika lyft-, lastnings- och lossningsarbeten, planeringsarbeten

Läs mer om hur Lundberg och Lännens mångsidiga maskiner bidrar till att öka produktiviteten i miljöförvaltning och fastighetsunderhåll samtidigt som miljöbelastningen som orsakas av dessa aktiviteter minskar.

700x466_Lundberg_brushing700x466_Lundberg_vesakonleikkuu700x466_Lännen_brushing-1lundberg_monitoimikone_monitoimisuus_hiekan_puhdistus_jalkakaytaviltalundberg_monitoimikone_tuottavuus_hiekoitus_auraus700x466_Lännen_winter