<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Siirry suoraan sisältöön

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4. 1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lännen Tractors Oy
Hirvikoskentie 242
32210 LOIMAA
Puh. 020 7612 200
info@lannen.com

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Lännen Tractors Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lännen Tractors Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lännen Tractors Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lännen Tractors Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Yritys
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tilaustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Lännen Tractors Oy:n tietojärjestelmistä, henkilöiden itse antamista tiedoista, kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista, Internetistä sekä muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Poistopyynnön voi lähettää yhteydenottolomakkeella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Lännen Tractors Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.