<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=482411682166254&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4. 1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lännen Tractors Oy
Hirvikoskentie 242
32210 LOIMAA
Puh. 020 7612 200
info@lannencenter.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Lännen Tractors Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Lännen Tractors Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Lännen Tractors Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lännen Tractors Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Yritys
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tilaustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Lännen Tractors Oy:n asiakastietojärjestelmästä, henkilöiden itse antamista tiedoista sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Poistopyynnön voi lähettää yhteydenottolomakkeella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Lännen Tractors Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.