<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=878931309665145&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Siirry suoraan sisältöön
https://www.lannen.com/hubfs/makingoflannen_big.png

Katso video!

Lannen M_serie Ready_small

 

#makingofLannen
-sarja

 

Lännen-monitoimikoneen matka asiakkaalle on monen asialleen omistautuneen tekijän yhteistyön tulos. Tällä sivulla pääset tutustumaan Lännen-monitoimikoneiden valmistukseen saloihin Lännen Tractorsin tehtaalle.

Tuotanprosessin alusta alkaen varmistetaan asiakaskohtaisesti räätälöitävän koneen valmistusedellytykset. Kun kaikki osapuolet ovat yksimielisiä lopputuloksesta, vuorossa on kymmeniä eri työvaiheita, joissa asiantuntijamme noudattavat laatusertifikaatteja ja hyödyntävät moderneja työkaluja ja -menetelmiä.

Asiakkaan toiveet toteutetaan pienimpiä yksityiskohtia myöten. Asiakas voikin luottaa, että lopputulos on laadultaan paras mahdollinen.

Tervetuloa seuraamaan tälle sivulle päivitettävää #makingofLannen -sarjaa, jossa kerromme lisää tuotannon eri työvaiheista.


Kaikki alkaa asiakkaasta

Pitkän uran Länkkäri-myynnissä tehnyt Ari Keinumäki kertoo, että kaupanteon suhteen on tärkeintä kuunnella sitä, mitä asiakas koneelta haluaa.

Myyjä osaa kertoa, mitä mahdollisuuksia Lännen-monitoimikone voi asiakkaan työtehtäviin tarjota, ja yhdessä asiakas, myyjä ja myös tehtaalla toimivat suunnittelijat sekä muu organisaatio räätälöivät tarpeisiin soveltuvan ratkaisun.

Lännen-koneiden ehdoton vahvuus on räätälöinnissä. Usein asiakkaalla on jo aiemman koneen myötä selvä idea siitä, minkälainen uudesta koneesta tulee. Tällöin mennäänkin paljolti totuttujen valintojen mukaan.

Jokaisen kanssa kauppaa käydään henkilökohtaisella otteella. Usein se tarkoittaa sitä, että istutaan vasta illalla varsinaisen työpäivän jälkeen alas asiakkaan luona miettimään, minkälainen se uusi kone voisi olla. Joskus päätös syntyy nopeastikin, mutta joskus voi mennä vuosiakin, että asiaan päästään palaamaan,

– Mutta ei sen väliä, silloin sovitaan, että katsotaan uudestaan, kun tilanne sen sallii, Keinumäki hymyilee.

Kiinnostaako sinuakin räätälöity monitoimikone? 

original_Lannen_myyja_ari_keinumaki_korkea
Ari Keinumäki


Tuotekehitys

Katso video!

makingofLannen_rdHenri Maidell

Vaikka kauppaa ei olisi vielä lyöty lukkoonkaan, on tehtaalla aloitettu joka tapauksessa uuden koneen suunnittelu. Vain tällä voidaan ensinnäkin varmistaa, että kone kaikkine räätälöinteineen on mahdollista toteuttaa. Toinen syy on tarkan tarjouksen laskeminen.

– Kun kauppa tehdään, on suunnitelma jo  käytännössä valmis. Suunnitelmat lähtevät tuotantolinjalle, ja tuotantokin on tiennyt jo jonkin aikaa, minkälainen kone on tulossa työn alle, sillä asiaa on käyty läpi yhdessä, kertoo tuotekehitysinsinööri Ilkka Saha.

Suunnittelijat tarkastelevat tarvittaessa projektia läpi suoraan asiakkaan kanssa ja käyvät vaikka katsomassa, minkälaiseen työhön kone on tarkoitettu.

Tuotekehitysosasto tekee tietenkin myös paljon uusien tuotteiden ja mallien kehittelyä. Käytössä on uusinta suunnitteluteknologiaa ja osaamista mm. 3D-mallinnuksen, lujuus- ja virtauslaskennan, prototyyppitestauksen ja teollisen muotoilun osalta.

– Kehitysehdotuksia koneisiin tulee monelta suunnalta. Asiakkailta, tuotannosta, myyjiltä ja huoltoneuvojilta. Tämä on jatkuvaa kanssakäymistä eri osapuolten kanssa. Samalla arvioidaan, minkälaisia muutoksia esimerkiksi tekniikan kehitys mahdollistaa, kertoo tuotekehitysinsinööri Henri Maidell.


Runkotehdas antaa etumatkaa

Vaikka jokaisen Lännen-monitoimikoneen valmistus aloitetaan tilauksen perusteella, on asiassa yksi hienoinen poikkeus: runkovalmistus on aina askeleen edellä.

Koneiden rungot valmistetaan Loimaan modernisti varustellulla tehtaalla itse. Runkotehtaan työnjohtaja Pasi Seppä kertoo listalla olevan 135 eri runkotuotetta, joihin kuuluvat myös muiden LMCE-konsernin koneiden rungot.

Lännen-runkoja tehdään aina etukäteen varastoon hitsauksesta koneistuksen kautta pintakäsittely- ja esivarusteluvaiheeseen, jolloin uuden asiakasräätälöidyn koneen valmistus voidaan aloittaa nopeasti. Rungot ovat siis ainoa vaihe valmistuksessa, jonka tuotteita ei ole korvamerkitty etukäteen tilaukseen.

– Hyvin harvinainen on sellainen tuote, jonka tarkka lopputulos meidän päässä tiedetään, Seppä kertoo.

Hitsauksessa ja koneistuksessa käytetään ajanmukaista tekniikkaa, ja vaikka tuotannosta syntyy päivittäin moderneja runkoja, ei menneisyyttäkään ole unohdettu.

– Varaosia tehdään tarvittaessa myös jopa 30 vuotta vanhoihin koneisiin, Seppä muistuttaa.

makingofLannen_runkotehdas_frame-factory
Marko Korkki


Teräsleikkeiden vastaanotto ja silloitushitsaus

Katso video!

Lännen-monitoimikoneiden tuotanto alkaa Runkotehtaalta.

Valmiiksi esityöstetyt teräsleikkeet vastaanotetaan ja tarkastetaan ennen hitsauspisteisiin toimittamista.

Teräsleikkeistä kootaan komponentteja ja nämä kiinnitetään toisiinsa siltahitsein.

Osat kootaan tarkasti hitsauskiinnittimiä hyväksi käyttäen - tämä on tärkeää seuraavien työvaiheiden onnistumisen ja lopputuotteen laadun kannalta.

Silloituksen jälkeen komponentit jatkavat matkaansa tuotteesta riippuen joko käsin hitsaukseen tai robottihitsaussoluun.


Robottihitsaus ja koneistus

Kootut hitsattavat komponentit, kuten kuvissa näkyvä eturunko, kiinnitetään hitsausrobottisolussa pyörityslaitteeseen, minkä avulla voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset hitsausasennot.

Kun robotti on saanut työkappaleen hitsattua, viimeistellään se käsin ja lisätään vielä viimeiset tarvittavat osat.

Tämän jälkeen komponentti viedään koneistukseen, missä työstetään tarvittavat tasopinnat, rei'ät ja kierteet. Koneistuksen jälkeen komponentit pintakäsitellään.

 

makingofLannen_janne_mattsson_machinery_700x466Janne Mattsson

 

Katso video

 

Janne Mattsson on työskennellyt pitkään metallialalla, ja viimeiset hieman yli kolme vuotta hän on toiminut Lännen Tractorsin runkotehtaalla koneistajana.

Runkotehtaalla Janne työskentelee pääsääntöisesti yhdellä koneistusasemalla, ja kaikkiaan asemia on tällä hetkellä kolme.
Tehdas pyörii kahdessa vuorossa, ja koneistajia on yhteensä kuusi.


Pintakäsittely

Katso video!

 

Runkotehtaalla hitsatut ja koneistetut komponentit pintakäsitellään ennen kokoonpanoa.

Teräsraekuulapuhalluksella varmistetaan paras mahdollinen tartuntapinta maalille.

Tilauskohtaisesti määritellyt eri väriset komponentit pestään ja sen jälkeen maalataan maalausuunin kautta, jolloin ne kuivuvat nopeasti ja minkä ovat jäähdyttyään siirrettävissä kokoonpanolinjalle.


kokoonpano

Lännen-monitoimikoneet rakennetaan kokoonpanolinjalla. Runkotehtaan valmistamat, alihankinnasta hankitut, sähköosaston jalostamat ja toimittajilta ostetut komponentit liitetään asiakasräätälöidyn suunnitelman mukaisesti toisiinsa.

Dieselmoottori varustellaan ja ohjaamo, öljysäiliö, kuormaajan aisat sekä kaivulaite kokoonpannaan omissa kokoonpanopisteissään asiakastilauksen mukaan. Myös alikokoonpanot liitetään pääkokoonpanolinjalla lopputuotteeseen.

 

Katso video!


Testaus

Katso video!

 

Kun kokoonpano on suoritettu, on testauksen ja koeajon vuoro. Jokaisella Lännen-koneella suoritetaan perusteellinen koeajo. Sen yhteydessä varmistetaan kaikkien asiakasräätälöityjen toimintojen ja kokoonpanojen oikeanlainen toiminta ja vaatimustenmukaisuus. Esimerkkeinä rototiltin liikkeiden ohjaus asiakkaan määrittelyjen mukaan, akselilukkojen toiminta siten kun on määritelty, ajo- ja työvalojen vaatimustenmukaisuus ja toiminta jne.

Koeajovaiheessa tehdään myös tarvittavat mittaukset ja säädöt. Esimerkiksi hydraulipaineiden mittaus useasta eri kohteesta, liikerajojen määritys, hydrauliöljyn lämmön ja puhtauden mittaus yms.

Kun koejo on suoritettu, kone siirtyy vielä viimeistelyyn.


viimeistely

Viimeistelyvaiheessa sovitetaan kauhat, asennetaan pohjapanssaroinnit, konesuojat, pakoputken lämpösuojat, työkalulaatikot sekä lukuisa määrä varusteluosia.

Viimeistelyssä tarkistetaan myös maalipinta, asennetaan tarroitukset ja kootaan käyttöohjekirjat sekä dokumentit varustelistan mukaisesti. Myös lopputuotteen vaatimustenmukaisuus varmistetaan.

Lopuksi Lännen-monitoimikone siistitään päältä ja sisältä asiakasluovutusta varten.

Katso video!


Toimituksen katselmointi

Asiakkaat yleensä käyvät yleensä viimeistään tässä vaiheessa mahdollisuuksien mukaan tehtaalla tutustumassa uuteen koneeseensa.

Tässä yhteydessä tarkastetaan, että toimitettava kone on tilatun mukainen.

Katsotaan, että varustus on halutunlainen ja toiminnot ovat sellaisia kuin niiden kuuluu olla.

Tässä vaiheessa ilmenevät muutokset tai  korjaukset on vielä helppo toteuttaa ennen koneen kuljetusta asiakkaalle.

 

Lannen_customers_2021

 


Jälkimarkkinointi

 

Katso video!

Kun Lännen-monitoimikone lähtee tehtaalta ja aloittaa jopa kymmeniä vuosia kestävän työuransa, sen työkyvystä huolehditaan Jälkimarkkinoinnissa.

Vuosien varrella koneen käyttäjät ja työtehtävät vaihtuvat. Konetta huolletaan, korjataan ja säädetään eri työtehtäviin sopivaksi.

Lännen huoltoverkosto huolehtii koneiden huollosta ja korjauksista ja Lännen varaosista löytyy osat niin uusien kuin vanhojenkin koneiden erilaisiin tarpeisiin.

Meillä on tehtaan yhteydessä oma asiantunteva huoltokorjaamo, jossa teemme kaikkien työkonemerkkien määräaikaishuoltoja, mutta varsinkin vaativampia korjauksia, isoja muutostöitä tai lisälaiteasennuksia. 

Jos matkan varrella tulee ongelmia tai kysymyksiä niitä voi ratkoa yhdessä Lännen teknisen tuen asiantuntijoiden kanssa.

 

Liity postituslistalle! Saat ajankohtaiset uutiset ja tiedon tapahtumista suoraan sähköpostiisi.

Liity postituslistalle!